Subscribe to syöte Verkkouutiset
verkkouutiset.fi uutisotsikot
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 52 min sitten

Oikeusministeriksi nouseva Antti Häkkänen: Perustuslain rooli hämärtynyt

2 tuntia 51 min sitten

Uusi oikeusministeri aikoo ottaa oikeuskanslerivalinnan vielä omaan harkintaan.

Oikeusministeriksi ensi viikon perjantaina nimitettävä kokoomuksen Antti Häkkänen haluaa selventää rajaa siitä, mitkä asiat ovat poliittisia ja mitkä perustuslakikysymyksiä.

– Mikä on normaalia politiikkaa ja mikä on perustuslakikysymys, se on mennyt vähän sekaisin, Häkkänen arvioi.

Häkkänen viittaa viime vuosina yltyneeseen keskusteluun, jossa monia päätöksiä on kyseenalaistettu perustuslain vastaisina.

– Kaikki asiat eivät ole ihmisoikeuskysymyksiä tai perustuslakiasioita vaan ovat poliittisia päätöksiä, Häkkänen painottaa.

Kysymys on oikeuspoliittisesta linjasta: kuinka tiukasti perustuslakia tulkitaan. Mitä tiukemmin perustuslakia tulkitaan, sitä vähemmän tilaa jää politiikalle.

Häkkäsen puoluetoveri Ben Zyskowicz on useasti esittänyt huolensa ns. perustuslakifundamentalismista, jossa perustuslakia tulkitaan tiukasti.

– Pitää ymmärtää lainsäädännön kokonaisuus ja mikä on perustuslain rooli lainsäädännössä, Häkkänen summaa.

Myös turvapaikkapolitiikan puolella keskustelua on käyty siitä, ovatko säädetyt lait ihmisoikeuksien näkökulmasta katsottuna kestäviä. Tähän keskusteluun osallistui taannoin myös Tarja Halonen.

Oikeuskanslerinimitys mietityttää

Juristi Antti Häkkänen kertoo olevansa intohimoinen oikeus- ja kriminaalipolitiikan harrastaja. Hänen mukaansa näiden osalta ”asiat eivät tule jäämään pöydälle”.

Häkkänen nimitetään ensi viikon perjantaina oikeusministeriksi. Hänen pöydälleen siirtyy myös oikeuskanslerin valinta. Häkkänen antoi ymmärtää, että päätös saatetaan tehdä puhtaalta pöydältä, vaikka asiaa on jo valmisteltu edellisen ministerin toimesta.

– Teen tarvittaessa haastattelut uudelleen, Häkkänen sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perusteli Häkkäsen nimitystä hänen laaja-alaisella poliittisella osaamisella ja lainsäädännön tuntemuksella sekä juristikoulutuksella.

PS:n Arja Juvoselta lakialoite asevelvollisia koskevista korvauksista: Epäkohdat korjattava

3 tuntia 12 min sitten

Asevelvolliset halutaan korvausten piiriin samaan tapaan kuin kriisinhallinnassa toimineet henkilöt.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on tehnyt lakialoitteen sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta.

Lakialoitteen tavoitteena on saada myös asevelvolliset korvausten piiriin samaan tapaan kuin kriisinhallinnassa toimineet henkilöt.

Juvosen mukaan lakialoitteella on tarkoitus korjata sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain epäkohtia, joiden voidaan nähdä asettavan tämän lain soveltamisalaan kuuluvat (mm. asevelvollisuutta suorittavat) heikompaan asemaan korvauskäytännön kattavuudessa kuin kriisinhallintaoperaatioissa palvelevat sotilas- ja siviilihenkilöt.

Lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annettuun lakiin säännökset, joilla mm. asevelvollisuutta suorittaville säädetään oikeudesta lisäkorvaukseen pysyvästä haitasta sekä kuolemantapauksen johdosta maksettavasta lisäkorvauksesta.

– Tällä hetkellä näitä säännöksiä ei ole sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetussa laissa, kun taas laissa tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä nämä säännökset ovat. Tämä asettaa aseellista, aseetonta ja siviilipalvelusta suorittavat heikompaan asemaan kuin kriisinhallintatehtäviin osallistuvat, Juvonen toteaa tiedotteessaan.

Antti Häkkäsestä uusi oikeusministeri

4 tuntia 14 min sitten

Kokoomuksen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä hyväksyivät yksimielisesti Antti Häkkäsen valinnan tulevaksi oikeusministeriksi.

Antti Häkkänen (kok.) nousee oikeusministeriksi Juha Sipilän hallitukseen, kun hallitus päätti kehysriihessä lisätä ministereiden määrää. Aiemmin oikeusministerin tehtäviä on hoitanut nyt työministerinä jatkava perussuomalaisten Jari Lindström.

Mäntyharjulainen Häkkänen on 32-vuotias oikeustieteen maisteri ja kansanedustaja. Hän on aiemmin toiminut kokoomusnuorten puheenjohtajana ja pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) erityisavustajana ennen nousuaan kansanedustajaksi vuoden 2015 vaaleissa.

Kokoomuksen puoluekokous valitsi Häkkäsen puolueen varapuheenjohtajaksi kesän 2016 puoluekokouksessa.

Tasavallan presidentti nimittää uudet ministerit ensi viikon perjantaina.

Keskusta valitsi aiemmin torstaina maa- ja metsätalousministeriksi kansanedustaja Jari Lepän, kun kyseiset ministerit tehtävät siirtyvät pois ympäristöministerinä jatkavalta Kimmo Tiilikaiselta.

Perussuomalaiset valitsi Eurooppa- ja kulttuuriministeriksi eduskuntaryhmän puheenjohtajan Samp Terhon. Kulttuuriministerin ovat aiemmin kuuluneet opetusministerinä jatkavalle Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) ja Eurooppa-ministerin tehtävät perussuomalaisten puheenjohtajalle Timo Soinille.

Sampo Terho valittiin kulttuuri- ja eurooppaministeriksi, vastaehdokas torpattiin sääntötulkinnalla

4 tuntia 20 min sitten

Eduskuntaryhmä ei päässyt äänestämään ministerinimestä, vaan päätöksen teki puoluehallitus.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho on valittu perussuomalaisten ehdokkaaksi kulttuuri- ja eurooppaministeriksi.

Terho lähetti kulttuuriväelle ja koko Suomen kansalle terveiset.

– Haluan viedä suomalaista kulttuuria eteenpäin. Otetaan sellainen yhteinen ennakkoluulojen ylittämisen vuosi tästä juhlavuodesta, Terho sanoi viitaten epäilyksiin, jota perussuomalaisen kulttuuriministerin valintaan on kohdistettu.

Eurooppaministerinä Terho sanoi ajavansa tiukasti Suomen kansallista etua. Ministerinä hän sanoi noudattavansa hallitusohjelmaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kertoi, että valinnasta päätti puoluehallitus. Eduskuntaryhmä keskusteli valinnasta, mutta ei äänestänyt siitä. Soinin mukaan puoluehallituksen päätös oli yksimielinen.

Soini kertoi, että puoluehallitukselle ilmoittautui yksi toinen ehdokas ministeriksi. Hän oli tiettävästi kansanedustaja Kari Kulmala (ps.).

Soini eikä Terho suostunut kommentoimaan eduskuntaryhmän keskustelun kulkua tai kansanedustaja Mika Niikon (ps.) ministeriehdokkuutta.

– Julkisuudessa voi olla ehdokkaita, Soini tokaisi.

Saapuessaan eduskuntaryhmän kokoukseen Soini totesi, ettei ministerinimistä ole koskaan äänestetty perussuomalaisissa.

Niikolla olisi ollut "riittävästi" tukea ministeriksi

Niikko ilmoitti etukäteen julkisuudessa asettuvansa ehdolle kulttuuri- ja eurooppaministeriksi.

Eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Niikko kertoi, että eduskuntaryhmä oli keskustellut yli tunnin säännöistä.

Puolueen säännöissä ei mainita mitään ministerivalinnoista. Eduskuntaryhmän säännöissä sen sijaan todetaan, että valtioneuvoston jäsenet nimetään eduskuntaryhmän, puoluevaltuuston ja puoluehallituksen yhteisessä kokouksessa, jossa jokaisella on yksi henkilökohtainen ääni.

Niikon mukaan eduskuntaryhmä tulkitsi tänään, että sen säännöt kieltävät päättämisen ministereistä.

– Eduskuntaryhmän sääntöjen tulkittiin menevän yli puolueen sääntöjen. Sen takia tästä asiasta ei äänestetty, Niikko sanoi.

Niikon mielestä ministerivalinnoista pitäisi päättää eduskuntaryhmässä.

Niikon mukaan hänellä olisi ollut "riittävästi" tukea kulttuuri- ja eurooppaministeriksi. Sääntötulkinnan vuoksi ministeristä ei kuitenkaan äänestetty, vaan puoluehallitus päätti yksin ministerivalinnasta.

Lindström uhkasi jättää ministerin tehtävät

Soinin mukaan eduskuntaryhmässä oli keskusteltu oikeusministerin salkun vaihtamisesta kulttuuriministerin salkkuun.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) kertoi, että hän oli ilmoittanut luopuvansa ministerin salkusta, jos jotain järjestelyjä työtaakan suhteen ei tehdä. Lindström sanoi, että kun toivomus oli lähtöisin perussuomalaisilta itseltään, heidän oli hankala asettaa ehtoja.

Kokoomus suostui vaihtamaan kulttuuriministerin salkun oikeusministerin salkkuun.

Lindström kertoi liikuttuneensa tuesta, jonka hän sai eduskuntaryhmältä jatkaakseen työministerin tehtävässä. Hän sanoi, että hänen terveydentilansa on nyt parempi kuin alkuvuodesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimittää uudet ministerit ensi viikon perjantaina 5. toukokuuta.

PS:n Mika Raatikainen: Vapaaehtoistoimijoiden ateriaetu säilytettävä

4 tuntia 22 min sitten

Kansanedustajan mukaan kaavaillut veroseuraamukset voivat aiheuttaa sen, että vapaaehtoiset lopettavat arvokkaan työn tekemisen.

Kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.) vaatii, että tuloverolain 71 §:ään on lisättävä veronalaisuutta koskeva poikkeus vapaaehtoisesta ateriaetuudesta ja että ateriaetu on säilytettävä.

Verottajan uuden ohjeistuksen mukaan maksuton ruokailu ei ole enää mahdollista vapaaehtoistoimijalle vaan se katsotaan veronalaiseksi tuloksi. Verottajan uuden linjauksen mukaan lounasta tai illallista korvaava ateria on veronalainen ateriaetu, jos se on vastike tehdystä työstä. Silloin henkilön tulisi itse ilmoittaa verottajalle veronkannon yhteydessä saamastaan etuudesta.

Raatikaisen mukaan esimerkiksi Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksessä on n. 6 500 vapaaehtoista, jotka tekevät arvokasta työtä vanhusten parissa mm. auttaen ulkoiluttamisessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on puoli miljoonaa vapaaehtoista.

– Nyt kaavaillut veroseuraamukset voivat aiheuttaa sen, että vapaaehtoiset lopettavat arvokkaan työn tekemisen. Tämä voi myös johtaa siihen, että palvelutaloissa ylijäämäruoka joudutaan heittämään biojätteeseen sen sijaan, että sitä tarjottaisiin vanhuksia ulkoiluttaville vapaaehtoisille, Raatikainen toteaa tiedotteessaan.

Presidentti Sauli Niinistö: Maailma olisi hyvässä mallissa, jos kaikkialla olisi kuin Suomessa

4 tuntia 22 min sitten

Tasavallan presidentin mukaan Suomi hallitsee nykyisyytensä.

– Veteraanit ja lotat, kotipuolen pystyssä pitänyt väki, antoivat kaikki omalla esimerkillään nuorille elämän eväitä. Ei niinkään sodan varalle, vaan arvopohjaa rauhan ja hyvinvoinnin rakentamiseen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Lahdessa torstaina pitämässään puheessa.

Niinistön mukaan yksinkertaiset sanaparit vapaus ja vastuu sekä oikeus ja velvollisuus kuvaavat parhaiten sodan sukupolven jalostamaa arvoperintöä.

– Olette antaneet myös mallia elämänasenteesta.Kuinka usein keskustelu veteraanin tai lotan kanssa päätyykään hänen toteamukseensa: Olen kiitollinen elämästä, Sauli Niinistö totesi.

– Ja mikä suurinta tässä kaikessa: vaikka teiltä vietiin paljon, vielä enemmän te annoitte eteenpäin, hän jatkoi.

Tasavallan presidentin mukaan Suomi viettää itsenäisyytensä satavuotisjuhlaa maana, joka hallitsee nykyisyytensä.

– Kun hyvää mitataan ja vertaillaan, Suomi sijoittuu lähes kaikessa maailman kärkimaihin. Meillä on sananvapautta, meillä on luovuutta, olemme maailman vakain valtio ja liki korruptiovapaa yhteisö. Sukupuolten tasa-arvossa on edetty, suomalaistytöillä on maailmassa toiseksi parhaat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Niin, ja me olemme tutkimusten mukaan varsin onnellisia ihmisiä, uskottava kai se on, vaikkemme sitä aina ulospäin niin näytäkään.

Sauli Niinistön mukaan ”maailma olisi oikeastaan aika hyvässä mallissa, jos kaikkialla olisi niin kuin Suomessa on”. Hän huomautti, ettei näin kuitenkaan ole.

Presidentti nosti esiin sodat Ukrainassa ja Lähi-idässä sekä terrorismin pelon kasvun Pohjolassakin.

– Kansainvälisen politiikan kielenkäyttöön on tullut annos uutta uhkailua, ja kansainvälinen sopimusjärjestys on jäämässä sivuun. Monissa maissa vaalit ovat osoittaneet, että ihmiset kaipaavat jotain aivan muuta kuin mitä tähän asti on ollut tarjolla.

Sauli Niinistön mukaan epävarmuuden aika jatkuu, ja päättyy vasta, kun yhä laajemmin aletaan ymmärtää, että se on vahingoksi kaikille.

– Olen itse aina ollut sellainen synkänpuoleinen optimisti, että kun tarpeeksi syvälle sukelletaan, tulee havahtuminen ja paluu pinnalle.

Suomen yhteisö on eurooppalainen

Tasavallan presidentin mukaan Suomenkin on varauduttava. Kansainvälisissä yhteyksissä ja diplomatiassa pienuus voi olla hänen mielestään etukin

– Se antaa mahdollisuuksia liikkua ja toimia väljemmin ja sillä tavoin edistää turvallisuutta ja ennakoida tulevia.

Sauli Niinistö korosti Suomen kuuluvan eurooppalaiseen yhteisöön ja haluavan vahvistaa EU:ta.

– Keskeistä juuri nyt on, että unioni kykenee kertomaan kansalaisilleen, että heidän turvallisuutensa taataan. Me toivomme myös, että unioni ottaa vahvemman aseman kansainvälisten kysymysten ratkaisuissa.

Suomi on presidentin mukaan vahva epävarmuudenkin aikana.

– Yhteiskunnallinen vakaus ja eheys ovat voimavaramme lähde ja niitä on syytä varjella. Suomalaiset myös tahtovat puolustaa maataan, olemme Euroopan kärkimaa siinäkin suhteessa. Se on tärkeää, koska hybridivaikuttamisen aikana jokainen suomalainen on maanpuolustaja.

"Onko verohallinnossa kadonnut järki?" – talkootyön ruokaedun verotukselle täystyrmäys

4 tuntia 46 min sitten

Kansanedustaja pohtii, minne on kadonnut verohallinnon kohtuullisuus ohjeistuksissa.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on erittäin huolestunut siitä, että verohallinto haluaa verottaa talkootyöntekijöiden ruokailua siten, että talkootyöstä etukäteen sovittu ruokaetu olisikin jatkossa veronalaista tuloa.

Kärnä viittaa Tilastokeskukseen, jonka mukaan noin 30 prosenttia suomalaisista teki vuonna 2009 vapaaehtoistyötä.

– Voisi kuvitella, että kaikkea vapaaehtoistyötä ei varmasti saada tilastoitua, Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Kärnä muistuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n huomauttaneen ruokaetuuden verottamisen epäselvästä ohjeistuksesta. Talkootyössä yksi perinteinen tapa saada ihmisiä talkootyöhön on ollut houkutella ihmisiä mukaan talkootöihin esimerkiksi ilmaisella lounaalla.

– Onko verohallinnon tarkoitus ollut verottaa siis pelkästään ravintolassa tarjottava talkootyöstä erillinen ruokailu ja kuinka suuri verotulo tästä saadaan. Talkootyöllä ja vapaaehtoistoiminnalla pyörii moni yhteiskunnan tärkeä toiminto, ja jos verohallinto haluaa tämän ruokaetuuden laittaa verotettavaksi etuudeksi, ennustan harmaantalouden määrän kerrassaan räjähtävän tulevaisuudessa.

Kärnä vetoaa verohallintoon, jotta se oikaisisi ohjeistuksiaan eikä antaisi suomalaisille viestiä, että älkää tehkö vapaaehtoistyötä.

– Verohallinnossa tulisi tarkastaa tiukkoja tulkintoja ja miettiä, halutaanko vapaaehtoistyötä rajoittaa tällaisena aikana, kun se on korvaamatonta apua yhteiskunnassa. Verohallinnossa tulisi tarkastella erittäin kriittisesti ohjeistuksia, eikä hankaloittaa yleishyödyllisen työn tekemistä. Verohallinnon tulisi pohtia, onko tällaisessa ohjeistuksessa järkeä, jos se vaikeuttaa vapaaehtoisten saamista talkootyöhön.

Kärnän toteaa, että nyt piti olla byrokratian purkua, ei sen lisäämistä.

– Raja on ohjeistuksessa niin hiuksen hieno, jolloin se saattaa monen vapaayhteistyöntoimijan kummalliseen ongelmaan. Ihmisiä pitäisi saada innostettua mukaan, mutta etukäteen ei saa ruokatarjoilua mainostaa vapaaehtoistyöhön houkuttelussa.

"Tulos on historian toiseksi paras alkuvuonna" – OP-ryhmä tyytyväinen

4 tuntia 59 min sitten

OP-ryhmän ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli kautta aikain toiseksi paras kyseisellä jaksolla.

OP-ryhmän pääjohtajan Reijo Karhisen mukaan ryhmän alkuvuotta kuvastavat rohkeasti uudistavan strategian toimeenpano ja samanaikaisesti vahvana jatkunut tuloskehitys.

– Tuloksemme parani edellisvuodesta ja oli kautta aikain toiseksi paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos. Tulosta paransivat sijoitustoiminnan myyntivoittojen sekä nettopalkkiotuottojen kasvu. Liiketoimintasegmenteistä pankkitoiminnan tulos oli selvästi edellisvuotta parempi, Karhinen kertoo ryhmän osavuosikatsauksessa.

Toisaalta tulosta rasittivat hänen mukaansa alkuvuoden heikko vahinkokehitys ja uuden strategian toteutuksesta aiheutuva kulukasvu.

OP Ryhmän tulos ennen veroja parani tammi-maaliskuussa 295 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten vastaavaan aikaan oli 284.

Kesko rakentaa "terveyden ja hyvinvoinnin kauppaketjua" Oriolan kanssa

5 tuntia 10 min sitten

Keskon myynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikilla toimialoilla yritysostojen siivittämänä.

Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan konserni lähtee rakentamaan uudenlaista kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin kauppaketjua lääkeyhtiö Oriolan kanssa.

– Toimintaa suunnitellaan laajennettavan lääkemyyntiin lainsäädännön muuttuessa, hän kertoo Keskon osavuosikatsauksessa.

Päivittäistavarakaupassa meneillään oleva laaja ketju-uudistus etenee Helanderin mukaan hyvin.

Viime vuoden huhtikuussa Kesko osti Suomen Lähikaupan, ja kevääseen mennessä yli 400 Siwaa ja Valintataloa muuttuu K-Marketeiksi. Ne siirtyvät K-kauppiaille vaiheittain ensi vuoden loppuun mennessä. Maaliskuun lopussa jo 382 kauppaa oli muutettu ja 49 siirtynyt kauppiaille.

– Keskon myynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikilla toimialoilla. Kasvu oli vahvinta rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Liikevaihdon kasvua vahvistivat merkittävästi Suomen Lähikaupan, Onnisen ja AutoCarreran yritysostot, Helander kertoo.

Keskon liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 29 prosenttia 2,6 miljardiin eruoon. Paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvua oli kuitenkin vain 2,4 prosenttia.

Liikevoitto laski 33,5 miljoonasta 16,6 miljoonaan euroon.

Timo Soini: Koskaan ennen ministeristä ei ole äänestetty

5 tuntia 25 min sitten

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mukaan olisi luonnotonta, jos ministerivalinta ei aiheuttaisi keskustelua.

Perussuomalaisten puheenjohtajan, ulkoministeri Timo Soinin mukaan on hyvä, että nimiä kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeriksi on useita.

– Sana on vapaa, totta kai ja ilman muuta. Sehän olisi luonnotonta, jos tällainen pesti ei ihmisiä kiinnostaisi ja aiheuttaisi keskustelua. Se on mielestäni ihan sallittua ja hyvä asia, Soini sanoi saapuessaan eduskuntaryhmän kokoukseen eduskuntaan.

Soini sanoi, että sitä ei tiedä, tuleeko ministerinimestä äänestys.

– Koskaan ennen ei ole äänestetty, Soini totesi.

Soini ei suostunut kertomaan, esittääkö puoluehallitus eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Sampo Terhoa ministeriksi. Puoluehallitus käsitteli ministerivalintaa eilen sähköpostikokouksessaan. Soini sanoi, että ministerivalinnasta kerrotaan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) on asettunut ehdolle kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeriksi.

– Valinta tehdään eduskuntaryhmässä, eikä yksin puoluehallituksessa, Niikko painotti.

Niikko odottaa, että ministeristä äänestetään eduskuntaryhmän kokouksessa.

Kun Pirkko Mattila (ps.) valittiin sosiaali- ja terveysministeriksi Hanna Mäntylän (ps.) tilalle, päätös annettiin eduskuntaryhmälle tiedoksi ilmoitusasiana.

Tiettävästi myös kansanedustaja Kari Kulmala (ps.) on ilmoittautunut ministeriehdokkaaksi.

Lue myös:

Perussuomalaisten ministeristä halutaan äänestys – Mika Niikko haastaa Sampo Terhon

ISIS:n kymmenien kilometrien mittainen jättitunneli paljastui

5 tuntia 31 min sitten

Jihadistit käyttävät tunneleita piilopaikkoina ja asevarastoina.

Isis on kaivanut paljon tunneleita eri puolilla Irakia. Tunneleita on kaivettu varsinkin vuoristoisille alueille, kertoo Iraqi News.

Isis käyttää tunneleita jihadistien piilopaikkoina ja asevarastoina. Joidenkin tunneleiden kerrotaan olevan kymmenien kilometrien pituisia.

Pitkiä tunneleita on löydetty Saladinin ja Kirkukin maakuntien välissä olevilta vuorilta Pohjois-Irakissa.

Shiiojen puolisotilaallisiin joukkoihin kuukuva Wa’d Allah Brigade -ryhmän ottamat kuvat paljastavat tunneleita, joita Isis on käyttänyt tarkkaillakseen Irakin turvallisuusjoukkojen liikkeitä.

Shiiajoukkojen johtajat haluavat tuhota tunnelit, joita jihadistit käyttävät myös huoltoreitteinä Irakin ja Syyrian välillä.

Työttömyys vähenee – myös piilossa oleva ja pitkäaikainen

6 tuntia 10 min sitten

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli maaliskuussa 260 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 9,6 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 10,1 prosenttia. Työttömyysasteen kausivaihteluista puhdistettu trendi oli 8,7 prosenttia.

Työllisyysaste puolestaan nousi 68,8 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 68 prosenttia.

Nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 23,9 prosenttia, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella oli maaliskuussa 1 410 000 henkeä, mikä oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä oli piilotyöttömiä 125 000, mikä oli 1,5 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 317 000 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 9,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli vuoden työttömänä oli ollut 123 000 henkeä, mikä oli 8,5 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Ekonomisti odottaa työllisyyden kohenevan edelleen

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan yksityisen sektorin työllisyys kasvoi, mutta kunnat vähensivät työvoimaa suhteessa vuodentakaiseen.

– Työttömyysasteen hidas lasku ja työllisyyden vaatimaton nousu suhteessa luottamusmittareiden ja myös kokonaistuotannon nousuun kertoo julkisen sektorin sopeutuspaineista, tuottavuuden kasvusta ja yritysten varovaisuudesta rekrytoinneissa. Ylitöiden määrä nousi voimakkaasti viime talven aikana, hän toteaa pankkinsa tiedotteessa.

Kuoppamäki odottaa talouskasvun ja luottamuksen nousun kuitenkin johtavan myös työllisyyden kohentumiseen tämän vuoden aikana.

– Mikäli maailmantalouden näkymiin liittyvät epävarmuudet etenkin poliittisella puolella pysyvät aisoissa, voisi Suomen talouskasvu ylittää kaksi prosenttia selvästikin tänä vuonna, hän arvioi.

Islamin kiistänyt ateisti tuomittiin kuolemaan Saudi-Arabiassa

6 tuntia 37 min sitten

Saudiarabialaismies on saanut kuolemantuomion ateismista ja jumalanpilkasta.

Islamin ja profeetta Muhammedin kiistänyt saudiarabialainen mies on paikallisten uutislähteiden mukaan tuomittu kuolemaan.

Asiasta uutisoivan Independentin mukaan Ahmad Al Shamri -niminen mies joutui viranomaisten tarkkailuun vuonna 2014 ladattuaan Internetiin videoita, joissa hän kiisti Islamin ja profeetta Muhammedin.

Hänet pidätettiin syytettynä ateismista ja jumalanpilkasta ja tuomittiin kuolemaan helmikuussa 2015.

Shamri vetosi oikeudessa mielenvikaisuuteen. Shamrin puolustusasianajajan mukaan mies oli päihtynyt ja huumeiden vaikutuksen alainen tehdessään videoita.

Shamrin kerrotaan hävinneen tällä viikolla viimeisen valituksensa korkeimmassa oikeudessa.

Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Ahmad Al Shamrin henkilöllisyyttä. Viranomaiset eivät vastanneet Independentin lausuntopyyntöön.

Saudi-Arabia on yksi maailman innokkaimmista kuolemanrangaistuksen käyttäjistä.

Amnesty Internationalin mukaan maassa on teloitetettu 2 200 ihmistä vuosien 1985 ja 2015 välillä. Puolet surmatuista on ollut ulkomaalaisia. Lisäksi noin kolmannes teloitustuomioista on annettu rikoksista, jotka eivät ole kansainvälisen lain nojalla niin vakavia, että niistä voitaisiin tuomita kuolemaan. Tuomioita annetaan myös alaikäisenä tehdyistä rikoksista kansainvälisen lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Saudi-Arabian tiedetään tuominneen kuolemaan myös henkisesti jälkeenjääneitä ja mielisairaita ihmisiä.

Tuomiot pannaan Saudi-Arabiassa perinteisesti täytäntöön mestauksella. Joskus tuomitut passitetaan taas teloitusryhmän eteen. Teloitukset ovat monesti julkisia ja myös surmattujen ruumiita saatetaan esitellä julkisilla paikoilla.

Lue myös:

Tuhansia mestattu Saudi-Arabiassa, huumeet ja noituus usein syinä

Perussuomalaisten ministeristä halutaan äänestys – Mika Niikko haastaa Sampo Terhon

6 tuntia 41 min sitten

Kansanedustaja Mika Niikon mielestä eduskuntaryhmää ei voida sivuuttaa ministerin valinnassa.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) aikoo asettua ehdolle kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeriksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksessa tänään torstaina kello 14.

Perussuomalaisten puoluehallitus on käsitellyt eilen keskiviikkona sähköpostikokouksessaan uuden kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministerin valintaa. Nimeä ei ole paljastettu, mutta todennäköisesti puoluehallitus esittää tehtävään eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Sampo Terhoa. Terho on ehdolla perussuomalaisten puheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa.

– Olen asettunut ehdolle kulttuuri- ja eurooppaministerin tehtäviin, Mika Niikko sanoo Verkkouutisille.

Syynä on se, että kulttuuriministerin tehtäviin kuuluvat nuorisotyö ja nuorisopolitiikka. Niikko haluaa ajaa syrjäytyneiden nuorten asiaa ja luoda heille tukipolkuja. Hän on siviiliammatiltaan nuorisojärjestöjohtaja.

Niikon mielestä ministerivalinnassa ei voida sivuuttaa eduskuntaryhmää. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän sääntöjen mukaan valtioneuvoston jäsenet nimetään eduskuntaryhmän, puoluevaltuuston ja puoluehallituksen yhteisessä kokouksessa, jossa jokaisella on yksi henkilökohtainen ääni.

– Meidän eduskuntaryhmän säännöissä lukee näin. Minä odotan, että näin toimintaan, Niikko sanoo.

Kun Pirkko Mattila (ps.) valittiin sosiaali- ja terveysministeriksi Hanna Mäntylän (ps.) tilalle, päätös annettiin eduskuntaryhmälle tiedoksi ilmoitusasiana.

Tiettävästi myös kansanedustaja Kari Kulmala (ps.) on ilmoittautunut ministeriehdokkaaksi.

Lue myös:

Timo Soini: Koskaan ennen ministeristä ei ole äänestetty

Yritysten näkymät nyt viime vuosia valoisammat

6 tuntia 44 min sitten

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten luottamuksen loiva vahvistuminen jatkui huhtikuussa.

Yritysten luottamusindikaattoreiden loiva nousu jatkui EK:n jäsenkyselyn mukaan huhtikuussa. Päätoimialoista ainoastaan vähittäiskaupan luottamus laski hieman, mutta sekin oli pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mielestä yritysten huhtikuinen luottamus kertoo viime vuosia valoisammista näkymistä. Yritykset ennakoivat tuotannon kasvavan hieman, ja tilauskanta on noussut keskimääräiselle tasolle.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi huhtikuussa vakaana edellisen kuukauden tasolla. Luottamus oli jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella.

Rakentamisen luottamus vahvistui vain vähän huhtikuussa, mutta oli jonkin verran yli keskimääräisen arvonsa.

– Rakennuslupien määrä ja muut indikaattorit viittaavat rakentamisen jatkuvan poikkeuksellisen vilkkaana mutta nopeimman kasvuvaiheen jäävän vähitellen taakse, Kuoppamäki arvioi tiedotteessaan.

Palvelujen luottamusindikaattori kohosi EK.n mukaan jo varsin korkealle tasolle. Luottamus on selvästi pitkäaikaista keskiarvoa vahvempaa.

Vähittäiskaupan luottamus sen sijaan notkahti hieman huhtikuussa. Luottamus on silti pitkäaikaista keskiarvotasoa.

Kuoppamäen mielestä ulkomaalaisten matkailun kasvu tuo oman osuutensa palvelualojen ja kaupan optimismiin.

Venäjän trolleja paljastanut toimittaja: PS:n ehdokkaana ollut henkilö painostaa ja ahdistelee minua

7 tuntia 1 min sitten

Toimittaja kertoo saaneensa yli vuoden ajan "todella häiriinnyttäviä Messenger-viestejä" julkiselta henkilöltä.

Bonnierin journalistipalkinnon Venäjän trollit Suomessa -sarjastaan saanut Yleisradion toimittaja Jessikka Aro kertoo kokemastaan häirinnästä Facebook-päivityksessään.

Hän sanoo saamiensa viestien lähettäjän olevan perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaana äskeisissä vaaleissa ollut henkilö, jonka Aro nimeää.

Toimittaja kertoo lähettäjän syyttävän häntä muun muassa Venäjä-vihan levittämisestä ja sodanjulistuksesta venäläisiä vastaan.

– Hän myös kertoo jakaneensa MV:n huumausainejuttuja Facessa. Kuulemma hän poistaisi MV-jakonsa, jos vastaan hänen viesteihinsä. Hän myös vaatii näkemyksiäni "erilaisiin kipeisiin teemoihin" sekä lähettelee kuvakaappauksia erikoisista minuun liittyvistä feikkimeileistä. Käytännössä hän siis painostaa ja ahdistelee minua, Jessikka Aro toteaa.

Hänen mukaansa ahdistelija myös valvoo kohteensa tykkäyksiä somessa.

– Jos ne eivät ole hänen mieleensä, hän lähettää suuttuneen viestin. Viestin lähetettyään hän aina blokkaa minut - ja sitten ilmeisesti aika ajoin poistaa blokin lähettääkseen taas uuden viestin ja blokatakseen minut uudestaan. En ole koskaan vastannut hänelle mitään enkä puhunut miehestä julkisesti.

Aro kirjoittaa, että henkilö tunnetaan somessa kansainvälisenä ja näkyvänä Vladimir Putinin politiikan edistäjänä ja propagandistina.

– (Hän) pyrkii systemaattisesti levittämään vääristeltyä kuvaa, jonka mukaan Suomessa järjestelmällisesti syrjitään, kiusataan ja vihataan venäläisiä sekä Venäjää.

– (Hän) on esimerkiksi toimittanut erään tekemänsä puhelunauhoituksen MV-lehteen - muutaman päivän päästä samaa vääristeltyä aihepiiriä "Suomen Puolustusvoimien harjoittamasta venäläisten syrjinnästä" käsiteltiin huolestuneesti ja aggressiivisesti sitten Venäjän valtionmediassa - kommentaattorina mm. eräs "akateemikko".

Kuluttajien hurjan optimismin taustalla ekonomistin mielestä uutisointi ja ennustukset

7 tuntia 3 min sitten

Kuluttajien odotukset ovat Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan nousseet voimakkaasti, kun talouden uutisointi, työllisyysluvut ja ennusteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus pysyi edelleen huhtikuussa vahvana. Yli puolet kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, kun vain joka kymmenes arvioi talouden huononevan.

– Odotukset Suomen talouden tilasta olivat jo aiemmin nousseet voimakkaasti, kun yleinen uutisointi Suomen taloudesta on muuttunut positiivisemmaksi työllisyyden kohentuessa hiukan ja ennustajien muuttaessa ennusteitaan positiivisemmaksi, arvioi Pasi Kuoppamäki.

Hän muistuttaa myös, että totuttuun tapaan suomalaiset ovat selvästi EU-maiden keskiarvoa optimistisempia taloudellisen tulevaisuuden suhteen.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa kuluttajista 28 prosenttia, ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan.

Kuoppamäen mukaan kuluttajien hurja optimismi kuukaudesta toiseen ja kohtuullisen hyvät luvut vähittäiskaupankin puolella viittaavat yksityisen kulutuksen kasvun jatkumiseen tänä vuonna. Hän kuitenkin muistuttaa ostovoiman kasvun hidastuvan kuluvana vuonna.

– Palkat eivät juuri nouse kilpailukykysopimuksen myötä ja kiihtyvä inflaatio syö valtaosan ostovoiman kasvusta, hän varoittaa.

Tilanne voi hänen mielestään kuitenkin kohentua ensi vuonna talouskasvun ansiosta.

Fortum aikoo panostaa Venäjän tuulivoimamarkkinoille

7 tuntia 44 min sitten

Energiayhtiö Fortum kertoo tulostavoitteidensa Venäjällä täyttyneen, ja yhtiö aikoo myös ottaa osansa maan tuulivoimamarkkinoista.

Fortum ja Venäjän valtion kehitysyhtiö Rusnano ovat päättäneet yhteistyösopimuksesta, jonka tavoitteena on varmistaa mahdollisuus takuuhinnan piirissä olevan tuulivoiman rakentamiseen Venäjällä.

Fortumin mukaan yhteistyön eteneminen riippuu useista tekijöistä, kuten Venäjällä edellytettävistä tuulivoimakomponenttien kotimaisuusvaatimuksista sekä huutokauppojen tuloksista.

Fortumin yhteisyritykseen sijoittaman oman pääoman määrä on enimmillään 15 miljardia ruplaa eli noin 240 miljoonaa euroa. Pääomaa sitoutuu, mikäli investointipäätöksiä tehdään noin viiden vuoden aikana. Projektit rahoitetaan yhteisyritykseen sijoitetulla omalla pääomalla ja lainarahoituksella.

Fortumin pitkän aikavälin tavoite tuulivoimatuotannoksi Venäjällä on noin 500 megawattia. Tänä vuonna Fortum ottaa käyttöön 35 megawatin tuulivoimapuiston Venäjällä, jolle saadaan takuuhinta 15 vuodeksi.

Fortumin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa vuodentakaisesta 989 miljoonasta 1,23 miljardiin euroon. Liikevoitto kasvoi 369 miljoonasta 389 miljoonaan euroon.

– Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli varsin tyydyttävä, kertoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark osavuosikatsauksessa.

Alkuvuoden onnistujiin kuului Lundmarkin mukaan jälleen yhtiön Venäjä-segmentti. Sen vertailukelpoinen liikevoitto oli 132 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 79 miljoonaa euroa. Edellisten 12 kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 277 miljoonaa euroa, mikä ylitti segmentin 18,2 miljardin ruplan liikevoittotavoitteen.

– Odotimme saavuttavamme tavoitteen vuosien 2017–2018 aikana – kuten olemme useaan otteeseen kertoneet – ja nyt voimme todeta, että tavoite saavutettiin aikataulun mukaisesti, Lundmark toteaa.

IL: Näin Mannerheim joi vielä yli 70-vuotiaana – kirja kertoo marsalkan upeasta elämäntyylistä

8 tuntia 18 min sitten

Suomen Marsalkka Mannerheim järjesti hienoja päivällisiä.

C.G.E Mannerheim (1867-1951) eli ylellistä elämää Helsingin Kaivopuiston arvoalueella sijainneessa 300 neliön omakotitalossa. Aamu alkoi kylmällä kylvyllä, voimistelulla ja palvelijoiden kattamalla aamiaisella.

Iltalehti kertoo paperiversiossaan Mannerheimin yksityiselämästä. Sitä valotetaan historioitsija Henrik Meinanderin uudessa kirjassa Gustaf Mannerheim - Aristokraatti sarkatakissa.

Meinanderin mukaan Mannerheim lounasti tavallisesti Helsingin hienoimmissa ruokapaikoissa kuten Kämpissä tai Savoyssa. Illalla ohjelmaan kuuluivat juhlat, kutsut tai illalliskonsertit. Päivällisiä marsalkka järjesti mielellään.

Mannerheimin talollaan järjestämissä iltamissa kiinnitettiin erityistä huomiota vieraiden sijoitteluun. Huomioon otettiin asema, persoona ja kielitaito. Mannerheimin kerrotaan olleen voimakkaan kiinnostunut ihmisten ulkoisista ominaisuuksista ja viestinnästä, kuten kehonkielestä. Meinander kirjoittaa Mannerheimin arvioineen ihmisiä samaan tapaan kuin tarkasteli hevosia.

Uutuuskirjan mukaan Mannerheim ei sylkenyt lasiin. Mies nautti vielä yli seitsemänkymppisenäkin tavallisesti pari snapsia, oluen ja muutaman lasin viiniä päivällisen kanssa. Hän saattoi myös ivata heitä, jotka läikyttivät piripintaan täytettyjä snapseja.

Sodan aikana Mannerheim ei esiintynyt päihtyneenä.

"Koska hän oli isokokoinen ja hyväkuntoinen mies ja vieläpä nautiskellut sellaisia määriä Venäjän-ajoistaan lähtien, hänen ei tiedetä esiintyneen sotavuosina juovuksissa", Henrik Meinander kirjoittaa.

Marsalkkaa heikommin viinaa kestäneet kenraalit saivat osakseen piikittelyä.

Jari Lindström listasi edellytyksiä: Vain kaikkeen tähän valmis henkilö käy PS:n puheenjohtajaksi

8 tuntia 24 min sitten

Ministerin mukaan vain sataprosenttisesti sitoutunut kelpaa perussuomalaisten johtoon.

Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) kieltäytyy Puheenvuoron blogissa jälleen hakemasta itse perussuomalaisten puheenjohtajuutta.

Perusteluina Jari Lindström toteaa seuraavaa:

– Olen sitä mieltä, että vain 100%:sti sitoutuneiden kannattaa lähteä ehdolle puheenjohtajaksi. Ja tarkoitan tuolla sitoutumisella esim. sitä, että henkilö on valmis kiertämään vuoden ympäri, viikot ja viikonloput, koko maata sekä puoluekenttäämme, Lindström kirjoittaa.

– Laittamaan siis itsensä likoon täysillä puolueemme eteen. Jos tätä sitoutumistaan epäilee yhtään, suosittelen ettei silloin lähde ehdolle. Myöskään mistään "velvollisuudentunnosta" ehdolle lähtemisessä ei ole mielestäni riittävää perustetta. Pitää siis olla itselleen ja muille rehellinen ja kysyä, olenko valmis siihen kaikkeen mitä puolueen puheenjohtajuus merkitsee?

Hän ei sano itse olevansa sataprosenttisesti valmis.

Lindströmiltä kysytään kommenteissa, edellyttääkö hän uudelta puheenjohtajalta asumista Suomessa.

– Edellytän mm. noita asioita joita tuossa mainitsin. Se muu jääköön rivien väliin, toistaiseksi, hän vastaa.

Jari Lindström toteaa olevansa hallituksessa "sillä asenteella, että tätä tehtävää hoidan kunnes toisin ilmoitetaan".

Sivut