Virheviesti

Warning: Creating default object from empty value funktiossa boxes_box::load() (rivi 28 tiedostossa /var/www/customers/kokoomusnaisetfi/public_html/sites/all/modules/boxes/plugins/boxes_box.inc).
Subscribe to syöte Verkkouutiset
verkkouutiset.fi uutisotsikot
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 14 min sitten

SAK ehdottaa kunnon kannustimia työn perässä muuttajille

29.3.2017 - 14:23

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ehdottaa kunnollisia kannusteita, joilla voitaisiin helpottaa ihmisten muuttamista työn perässä.

SAK peräänkuuluttaa kunnollisia kannusteita, joilla voidaan helpottaa ihmisten muuttamista työn perässä.

– Vuoden alussa voimaan tullut liikkuvuusavustus on askel oikeaan suuntaan, mutta ei alkuunkaan riittävä toimenpide, kertoo SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä tiedotteessa.

Kyntäjän mukaan Suomen sisäistä työvoiman liikkuvuutta voidaan helpottaa muun muassa asuntopolitiikalla esimerkiksi tilanteessa, jossa muuttohalukkaan työntekijän on vaikea saada vanhaa asuntoaan myytyä.

Uudenmaan ely-keskus on linjannut, että työvoiman tarveharkinnasta rakennusalalla voitaisiin luopua alueellisesti. SAK ei pidä ratkaisua perusteltuna tilanteessa, jossa työttömyys on korkealla ja työehtojen valvonnan resurssit puutteelliset.

Sen sijaan rakennusalan ammattilaisten rekrytointia muualta Suomesta ja muista EU-maista olisi SAK:n mielestä tehostettava.

– Rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä noin 10 000 oli helmikuussa työttömänä. Heistä vain joka kymmenes asui Uudellamaalla, Kyntäjä muistuttaa.

Hän mukaansa rakennusalan työvoimantarpeeseen voidaan vastata myös työvoimapoliittisella koulutuksella ja tehostamalla rekrytointia alalle.

Myös oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) on todennut, että Uudenmaan ELY-keskuksen päätökselle luopua rakennusalan tarveharkinnasta ei löydy pitäviä perusteita.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi puolestaan on varoittanut, että näin avataan huikeat bisnekset ennen muuta työlupakauppiaille, jotka perivät kynnysrahoja turvattomilta maahan siirrettäviltä rakentajilta.

Kyntäjän mielestä nykyinen ely-keskusten päätöksentekoprosessi ei selvästikään toimi, kun siinä ei tarvitse huomioida koko maan työmarkkinoiden tilannetta eikä hallitusohjelman linjauksia.

Yle: Pääministeri Juha Sipilä antaisi 16 vuotta täyttäneille äänioikeuden kuntavaaleissa

29.3.2017 - 13:59

Pääministerin mukaan äänestysikärajan lasku saisi nuoret kiinnostumaan vaaleista aiemmin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo Ylelle, että kuntavaalien äänestysikäraja olisi hyvä laskea 16 vuoteen. Näin nuoret saataisiin pääministerin mukaan kiinnostumaan vaaleista aiemmin.

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 68 prosenttia 18–29-vuotiaista nuorista aikoo äänestää kuntavaaleissa. Nuoret eivät perinteisesti ole äänestäneet yhtä ahkerasti kuin muut ikäryhmät.

Pääministeri Sipilä toivoo, että kuntavaaleissa päästäisiin edellisvaaleja korkeampaan äänestysprosenttiin. Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 yleinen äänestysprosentti oli 58,3.

– Toivottavasti se alkaa kuutosella, että päästäisiin edellisten vaalien yläpuolelle. Mutta se vaatii kyllä erilaista innostumista kuin mitä on vielä ollut näköpiirissä, Sipilä sanoo.

Pääministerin mukaan käsillä on tärkeä muutosvaali, koska kuntien tehtävät muuttuvat kesken vaalikauden. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntahallinnon hoidettaviksi, joten kuntapuolella keskeisimmiksi sektoreiksi nousevat opetustoimi ja elinvoimatekijät.

Akavalta oma perhevapaamalli: lisää joustavuutta ja tasa-arvoa

29.3.2017 - 13:43

Akavan perhevapaamallin tavoitteena on ensisijaisesti lisätä työelämän tasa-arvoa ja nostaa työllisyysastetta.

Työmarkkinakeskusjärjestön mukaan malli joustavoittaa perhevapaiden käyttöä ja tuo lisää turvaa perhevapaalta työhön palaavalle. Akavan perhevapaamalli huomioi erilaiset perhemuodot.

Puheenjohtaja Sture Fjäderin (kok.) mukaan Akavan mallissa astutaan iso askel eteenpäin ja luodaan vahvaa arvo- ja asennemuutosta.

– Tavoitteena on, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura. Malli parantaa mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä. Perhevapaamallin joustavoittamisen lisäksi Akava haluaa parantaa töihin paluun turvaa ja kannustavuutta. Lähdemme siitä, että uuden mallin avulla voimme parantaa 25–44-vuotiaiden naisten työllisyysastetta, hän toteaa.

Akavan mallissa pidennettäisiin vanhempainvapaajaksoa ja korvattaisiin kotihoidon tuki kiinteäsummaisella joustovapaalla. Se mahdollistaa vanhempainvapaa- ja joustovapaa-jaksojen käytön joustavalla tavalla.

Vanhempainvapaajaksojen pidentämisen ansiosta lapsi on noin 15 kuukauden ikäinen vanhampainvapaiden päättyessä, jos perhe käyttää vapaat täysimääräisenä. Isälle ja äidille on yhtäläiset korvamerkityt jaksot.

Kotihoidon tuen korvaa Akavan mallissa kiinteäsummainen joustovapaa, jota voi käyttää lapsen kotihoitoon ja/tai osa-aikatyön rinnalla taloudellisena etuutena. Joustovapaa mahdollistaa lapsen kotihoidon kaksivuotiaaksi nykyistä kotihoidontukea hieman paremmin korvaavalla etuudella. Tämän jälkeen kannustavuus palata töihin kasvaa huomattavasti.

– Töihin paluun turvaamiseksi ja sen kannustimeksi Akavan mallissa on useita tekijöitä. Lasta voi hoitaa vanhempainvapaalla nykyistä pidempään. Tuet lapsen kotona hoitamiseksi pienenevät lapsen ollessa kaksivuotias ja kannustavuus palata töihin kasvaa. Vanhempainvapaalta palaajille tulee myös taata ns. korotettu irtisanomissuoja eli jälkisuoja, sanoo johtava asiantuntija Lotta Savinko.

– Esitämme myös, että 2500 euron kertakorvauksen maksatus muutetaan ja se maksetaan kokonaisuudessaan äidin palatessa töihin, hän jatkaa.

Akavan malli tuo muutoksia perhevapaajärjestelmän kustannustasoon. Kokonaiskustannukset määräytyvät sen mukaan, miten perhevapaiden käyttö toteutuu.

Akavan mukaan sen perhevapaamallin kokonaislisäkustannukset olisivat 20 miljoonaa euroa vuodessa olettaen, että vain 50 prosenttia joustovapaista käytettäisiin. Jos etuudet käytettäisiin Akavan mallin mukaisesti 100-prosenttisesti, kustannusten lisäys olisi 138 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannushaarukka on siis 20–138 miljoonaa sen mukaan, kuinka joustovapaata käytetään.

– Kustannusneutraaliuden vaatimuksen rinnalle tulisi nostaa pohdintaan, kuinka paljon myönteisiä vaikutuksia järjestelmään sijoittaminen tuo. Perhevapaajärjestelmän uudistustyö on aloitettava jo tällä hallituskaudella siten, että seuraavan hallituskauden aikana perhevapaauudistus saadaan toteutettua kokonaisuudessaan, painottaa Sture Fjäder.

Professori Brexitin vaikutuksista: Lontoota ei voi korvata helposti

29.3.2017 - 13:33

Saksalaisprofessorin mukaan Euroopassa pitäisi olla myös jatkossa mahdollisimman integroituneet pääomamarkkinat.

Lontoota ei voi korvata helposti, arvioi Hohenheimin yliopiston professori Hans-Peter Burghof.

– Lontoon Cityn finanssipalvelutoimialalle on keskittynyt instituutioita, tietoa ja finanssimarkkinakulttuuria, Burghof sanoi Euroopan kansanpuolueen ryhmän (EPP on Euroopan parlamentin suurin ryhmä) Study Days -seminaarissa Maltalla.

Britannian pääministeri Theresa May allekirjoitti tiistai-iltana kirjeen, joka käynnistää niin sanotun Lissabonin sopimuksen artikla 50:n mukaisen eroprosessin Euroopan unionista. May antaa virallisen lausunnon parlamentille artikla 50:n käynnistämisestä Suomen aikaa kello 14.30.

Burghof korostaa, että Lontoo on todellinen, kansainvälinen finanssikeskus.

– Me emme pysty kopioimaan tai korvaamaan Lontoota niin helposti kuin luulemme. Sekä Eurooppa ja Britannia voivat hävitä todella paljon, jos emme löydä ratkaisua.

Burghof muistuttaa, että Lontoo on finanssikeskuksena suurempi kuin esimerkiksi Frankfurt, Pariisi tai Luxemburg.

– Lontoo on myös taloudellisen integraation keskus EU:ssa. Meillä pitäisi olla myös jatkossa mahdollisimman integroituneet pääomamarkkinat.

Hän muistuttaa, että Manner-Euroopan finanssimarkkinat ovat hajautuneet.

– Me voisimme muokata Lontoon mallin ja soveltaa sitä alueellisiin keskuksiin.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen: Donald Trump ei yksin kaada Pariisin ilmastosopimusta

29.3.2017 - 13:18

Maatalous- ja ympäristöministerin mukaan Yhdysvaltojen rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tulee kuitenkin pienentymään.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiistaina allekirjoittama energiatuotantoa koskeva asetus ei vaaranna Pariisin ilmastosopimuksen olemassaoloa. Asetus uhkaa vähentää Yhdysvaltain panosta ilmastosopimuksen toimeenpanoon.

”Pariisin ilmastosopimus pysyy peruuttamattomasti voimassa riippumatta siitä, minkälaiseen ratkaisuun Yhdysvallat päätyy sopimuksen osalta. Yhdysvaltojen rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tulee kuitenkin pienentymään. Onneksi esimerkiksi Kiina on nostanut kunnianhimoaan. Myös EU:n on vahvistettava johtajuuttaan ilmastoneuvotteluissa ja oltava edelläkävijä Pariisin sopimuksen toimeenpanossa, ministeri Tiilikainen sanoo ympäristöministeriön tiedotteessa.

Esitettyjen arvioiden mukaan Yhdysvallat on leikkaamassa YK-järjestöjen rahoitustaan 30–60 prosenttia. Ilmastosopimuksen osalta tämä tarkoittaisi noin 1,5–3 miljoonan dollarin leikkausta. Merkittävämpi vaikutus kohdistuu Yhdysvaltojen rooliin kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittajana.

Yhdysvallat on aiemmin antanut kehitysmaiden ilmastotoimia rahoittavalle Vihreälle ilmastorahastolle (Green Climate Fund) 3 miljardin dollarin rahoituslupauksen, josta se on maksanut yhden miljardin. Presidentti Trumpin budjettiesityksen mukaan puuttuvaa kahta miljardia ei tultaisi maksamaan.

”Valtakunnan politiikan muutoksesta huolimatta Yhdysvalloissa monet osavaltiot ja kaupungit jatkavat ilmastotoimiaan. Ne ottavat vakavissaan päästöjen aiheuttamat terveysriskit ja ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät sään ääri-ilmiöt. Hyvä esimerkki on Kalifornia, joka on toteuttanut jo pitkään liittovaltiotasoa tiukempaa ympäristölainsäädäntöä”, Tiilikainen sanoo.

Kaupunkien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa nousee hänen mukaansa entisestään. Tiilikaisen mukaan sama viesti välittyi myös tällä viikolla YK:n vihreän talouden PAGE-konferenssissa Berliinissä, jossa ministeri johti kestävää elämäntapaa koskevaa paneelikeskustelua.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei kaipaa enää perusteluja. Se on välttämätöntä niin terveyden, ympäristön hyvinvoinnin kuin taloudenkin näkökulmasta. Esimerkiksi uusiutuvan energian saralla on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, jotka painanevat myös Yhdysvaltojen liike-elämän vaakakupissa”, ministeri sanoo.

Työttömän elämää karenssiuhassa: Kun posti ei tuo työtarjouskirjettä ja päiväraha katkaistaan

29.3.2017 - 12:42

TE-toimistojen työtarjouskäytäntöön kuuluu epävarmaksi koettu kirjeposti.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan eräästä kansanedustaja Harri Jaskarin (kok.) saamasta kirjeestä. Kansanedustaja oli somessa pyytänyt käytännön kokemuksia työnvälitysasioista.

Toisessa kirjeessä Harri Jaskarille toimitettiin esimerkkejä TE-toimiston työnhakijoille antamista karensseista, jotka työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta myöhemmin on kumonnut.

Kirjoittajan mielestä näyttää siltä, että TE-toimistot vetävät äärimmäisen tiukkaa linjaa. Hänen mielestään nykyinen työtarjouskäytäntö pitäisi lopettaa, epävarman kirjepostin käyttäminen työtarjousten lähettämisessä lopettaa eikä viranomaisen pitäisi suhtautua asiakkaaseen lähtökohtaisesti tukien väärinkäyttäjänä.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan eräitä viimeaikaisia päätöksiä:

* TE-toimisto oli tehnyt työtarjouksen, mutta työnhakija sanoi, että työtarjouskirje oli saapunut kuukauden myöhässä. Lautakunta kumosi karenssin. Lautakunta piti työnhakijan kertomusta uskottavana.

* Työnhakijalle oli lähetetty kutsu tapahtumaan ja ilmoitettu, että saapumatta jättäminen tai esteen ilmoittamatta jättäminen katkaisee työttömyysetuuden maksamisen. Niin tehtiin. Työnhakija kertoi, ettei hän saanut kutsua. Lautakunta piti työnhakijan kertomusta uskottavana.

* Työnhakija ei ollut hakenut hänelle tarjottua työtä ja kertoi, ettei hän ollut saanut työtarjouskirjettä postista. Lautakunta kumosi työnhakijalle asetetun karenssin. Lautakunnan mukaan "postinkulku on pääosin luotettavaa, mutta yksittäisen lähetyksen jääminen saapumatta on silti eri syistä mahdollista. Postitse lähetetyn työtarjouksen perillemenoa ei voida jälkikäteen todistaa. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä työnhakijan kertomusta. Näin ollen työnhakijalla ei ole voinut olla mahdollisuutta hakea tarjottua työtä".

* Työnantaja oli soittanut työnhakijalle tarjoten palkkatukityötä. Työnhakijan mukaan hän oli sanonut saavansa ansiosidonnaista. Työnantaja oli todennut, että ”jotain on mennyt sekaisin” ja mitään toimenpiteitä ei vaadittu. TE-toimisto asetti karenssin. Työnhakijan mukaan hän ei ollut kieltäytynyt työpaikasta. Lautakunta uskoi työnhakijan kertomusta ja kumosi karenssin.

* Työnhakijan kertomuksen mukaan hän ei ollut saanut työtarjouskirjettä. Lautakunnan mukaan kirjeen saapumatta jääminen voi olla käytännössä mahdotonta todistaa. Asiassa ei lautakunnan mielestä ilmennyt aihetta epäillä työnhakijan johdonmukaista kertomusta eikä ansiopäivärahaa tullut evätä.

LUE MYÖS:

Työttömäksi jäänyt sanoi muutamasta työtunnista ja kurssista - TE-toimisto iski rajusti takaisin

PS:n poliisikansanedustajat vaativat maahantulokiellon rikkomisesta vankeutta

29.3.2017 - 12:41

Perussuomalaiset poliisikansanedustajat ehdottavat ulkomaalaislain mukaisen maahantulokiellon rikkomisesta seuraavan rangaistusmaksimin korottamista sakosta vankeuteen kahdeksi vuodeksi.

Perussuomalaiset poliisikansanedustajat toteavat, että vuosittain sadat ulkomaalaiset rikolliset rikkovat heille asetettua maahantulokieltoa. Ammatikseen rikoksia tekeviä henkilöitä ei hillitse mahdollinen sakko maahantulokiellon rikkomisesta.

– Muissa Pohjoismaissa maahantulokiellon rikkomisesta voi saada vankeutta. Suomen lainsäädäntö ei saa olla piiruakaan löysempi, painottaa kansanedustaja Veera Ruoho.

Perussuomalaisten mukaan Helsingissä ulkomaalaisten tekemien rikosten osuus kaikista rikoksista on noin 25 prosenttia. Heidän mukaansa Suomi on erityisen houkutteleva rikoksen uusijoille, koska maahantulokiellon rikkomisesta uhkaa vain sakkorangaistus, joka jää sekin yleensä maksamatta.

– Rikoslajista riippuen taparikollinen tekee jopa 10-30 rikosta vuodessa. Vuonna 2015 kiinnijääneitä maahantulokiellon rikkojia oli yli 500. Parhaimmillaan maahantulokiellon rikkomisesta seuraavalla vankeusrangaistuksella voitaisiin estää tuhansia rikoksia vuodessa, arvioi kansanedustaja Mika Raatikainen.

– Valvonta rajoillamme on tehostunut, yhä useampi maahantulokiellon rikkoja jää kiinni, mutta rangaistus ei pure. Maahantulokieltoa uhmataan. Tämän vuoksi rangaistusta on ehdottomasti tiukennettava, vaativat perussuomalaiset poliisikansanedustajat.

Kiinan presidentti Xi Jinping valtiovierailulle Suomeen

29.3.2017 - 12:37

Kiinan kansantasavallan presidentti Xi Jinping saapuu valtiovierailulle Suomeen yhdessä puolisonsa rouva Peng Liyuanin kanssa.

Vierailua isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö yhdessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa. Presidentti Niinistö ja rouva Haukio ottavat vieraat vastaan keskiviikkona 5. huhtikuuta Presidentinlinnassa.

Valtiovierailun ohjelmaan kuuluvat muun muassa presidenttien kahdenkeskinen keskustelu sekä laajemman kokoonpanon keskustelut. Aiheina ovat Suomen ja Kiinan poliittiset ja taloudelliset suhteet sekä ajankohtaiset kansainväliset kysymykset.

Presidentti Xi Jinpingin kanssa Suomeen matkustaa korkean tason valtuuskunta.

Lisäksi presidentti Xi tapaa vierailullaan eduskunnan puhemies Maria Lohelan (ps.) ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.).

Presidentti Niinistö teki virallisen vierailun Kiinaan huhtikuussa 2013, jolloin hän tapasi presidentti Xin Hainanin saarella.

Edellisen kerran presidentit Niinistö ja Xi ovat tavanneet kahdenvälisesti Alankomaiden Haagissa maaliskuussa 2014. Niinistö ja Xi tapasivat myös vuonna 2010, jolloin Xi vieraili Suomessa varapresidentin tehtävässä ja Niinistö toimi eduskunnan puhemiehenä.

Ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa presidenttitason vierailu Kiinasta Suomeen oli vuonna 1995, jolloin presidentti Jiang Zemin teki valtiovierailun Suomeen.

Noin kolmannes vaihtaa äänestämäänsä puoluetta vaaleissa

29.3.2017 - 12:30

Joka kolmannen suomalaisen puoluevalinta vaihtelee eri vaaleissa.

Vaihtamisinto vaalien välillä on lievässä kasvussa, ilmenee Kuntaliiton toteuttaman kuntalaiskyselyn alustavista vastauksista.

Etenkin 40-49- ja 50-59-vuotiaat ovat herkkiä vaihtamaan puoluetta, näissä ikäryhmissä yli 40 prosenttia ilmoittaa äänestävänsä ehdokkaita eri puolueista eri vaaleissa.

Johdonmukaisesti samaa puoluetta äänestäviä löytyy eniten yli 70-vuotiaiden ikäryhmästä. Noin kaksi kolmesta ilmoittaa äänestävänsä aina tai pääsääntöisesti samaa puoluetta tai ryhmittymää.

Kuntavaalit ovat vahvasti henkilövaalit

– Suomessa kuntavaalit ovat vahvasti henkilövaalit. Verrattaessa eri asioiden tärkeyttä asteikolla ”ei lainkaan tärkeä - hyvin tärkeä”, suuri enemmistö kyselyyn vastanneista pitää tärkeimpänä kuntavaaleissa äänestämisen valintakriteerinä tiettyä henkilöä, seuraavaksi suosituin valintakriteeri on puolue, toteaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta.

– Henkilön merkitystä korostavat eniten 40-59-vuotiaat ja puolueen merkitystä yli 70-vuotiaat vastaajat. Oman kylän tai kunnanosan edustajan ehdokkuus, ikä ja sukupuoli merkitsevät äänestyspäätöksessä vähemmän. Oman kylän tai kunnanosan ehdokkaan merkitystä korostetaan ikäihmisten keskuudessa sekä pienissä kunnissa selvästi enemmän kuin nuorimmissa ikäluokissa sekä suurissa kaupungeissa, Pekola-Sjöblom sanoo.

Kuntavaaleissa äänestämistä pidetään edelleen tärkeimpänä oman kunnan asioihin vaikuttamisen muotona. Yhteensä 71 prosenttia Kuntaliiton kuntalaiskyselyyn vastanneista henkilöistä on tätä mieltä.

Käynnissä olevan ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskysely on lähetetty yli 32 000 kuntalaiselle 40 kuntaan. Maaliskuussa toteutetun kyselyn alustavat tulokset perustuvat 4 000 kuntalaisen vastauksiin. Tutkimuskunnat edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilla Suomea ja tulos on edustava koko maan tasolla.

Näin Britannia aloittaa virallisen tiensä ulos EU:sta

29.3.2017 - 12:01

Britannian pääministerin Theresa Mayn allekirjoittama kirje on matkalla Brysseliin, kertoo Financial Times.

Theresa May allekirjoitti tiistai-iltana kirjeen, joka käynnistää niin sanotun Lissabonin sopimuksen artikla 50:n mukaisen eroprosessin Euroopan unionista. Artikla 50:n käynnistävä maa eroaa EU:sta viimeistään kahden vuoden sisään artiklan käynnistämisestä.

Brysselissä hallituksen virkailija ojentaa kirjeen Britannian pysyvälle edustajalle EU:ssa, Sir Tim Barrow'lle. Kirje on toimitettava Brysseliin fyysisesti, koska se on virallinen asiakirja, joka sisältää Mayn aidon allekirjoituksen.

Pääministeri May antaa virallisen lausunnon parlamentille artikla 50:n käynnistämisestä Suomen aikaa kello 14.30. Hieman ennen Mayn puheen alkamista, Sir Tim Barrow saapuu Brysselissä Eurooppa-rakennukseen, missä hän ojentaa kirjeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, Donald Tuskille.

Artikla 50:n mukaisen eroprosessin katsotaan virallisesti alkaneen siitä hetkestä, kun Tusk vastaanottaa kirjeen.

Tuskin on määrä antaa asiasta lausunto lehdistölle kello 14.45 Suomen aikaa.

Kirjeen sisältö tulee julki, kun May on lopettanut puheensa parlamentissa. Kopio kirjeestä lähetetään jäsenmaille.

Vastauksena kirjeeseen Tuskin on tarkoitus lähettää jäsenmaille neuvotteluiden päälinjat seuraavan kahden päivän aikana.

Jäsenmaat kokoontuvat huhtikuun lopussa huippukokoukseen keskustelemaan Brexit-prosessista.

Britannian neuvottelijoihin kuuluvat Sir Tim Barrow, Bexitistä vastaava valtiosihteeri David Davis, Brexit-osaston pysyvä sihteeri Oliver Robbins sekä Britannian entinen Brasilian-suurlähettiläs Alex Ellis.

EU:n puolelta neuvotteluita johtaa ranskalainen ex-komissaari Michel Barnier ja toisena neuvottelijana on belgialainen diplomaatti Didier Seeuws.

Kahden vuoden neuvotteluiden jälkeen jäsenmaat äänestävät artikla 50:n mukaisen neuvottelutuloksen hyväksymisestä jäsenmaiden määräenemmistöllä.

Britanniassa parlamentti äänestää neuvottelutuloksen hyväksymisestä, mutta kyseessä ei ole sitova äänestys. Jos Britannia ei hyväksyisi neuvottelutulosta, se ajautuisi ulos EU:sta ilman sopimusta ja joutuu käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n ehtojen mukaisesti ja joutuisi maksamaan tulleja.

Bioenergian tuottajat: Fiksu kuntapäättäjä pohtii aluetaloudellisia vaikutuksia

29.3.2017 - 11:59

Energiapäätöksissä ei pidä pohtia ainoastaan välitöntä hintaa, painottaa bioenergian tuottajien yhdistys.

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka muistuttaa, että kuntavaaleissa äänestäjillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, siirrytäänkö kunnissa enenevässä määrin kotimaisen energian käyttöön.

– Fiksu kuntapäättäjä pohtii myös energiapäätöksen aluetaloudellisia vaikutuksia – ei ainoastaan välitöntä hintaa, Laurikka toteaa tiedotteessaan.

Bioenergia-alan tulevaisuuden haasteita pohditaan keskiviikkona ja torstaina Helsingin Messukeskuksessa Nordic Baltic Bioenergy 2017 -tapahtumassa. Tilaisuuden avasi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Lintilän mukaan Suomi on päästökaupan ja polttoaineverotuksen avulla edistynyt hyvin lämmitys- ja jäähdytyssektorin siirtymisessä pois fossiilisista energialähteistä.

Jatkossa EU-jäsenmaille tulisi hänen mielestään jättää riittävästi joustavuutta uusiutuvan energian lisäämisessä lämmitys- ja jäähdytyssektorilla.

Bioenergiaa käytetään Suomessa lähinnä lämmöntuotantoon. Kaukolämpöön käytetystä uusiutuvasta energiasta oli bioenergian osuus toissa vuonna 89 prosenttia

Huoli Venäjän jättisotaharjoituksista leviää – Nato harjoittelee Ruotsissa samaan aikaan

29.3.2017 - 11:58

Venäjän syyskuun sotaharjoitukset voivat johtaa vakaviin virhearvioihin.

Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat järjestää yhteiset Zapad-sotaharjoituksensa syyskuussa samaan aikaan Ruotsin Nato-harjoitusten kanssa.

Wall Street Journalin sotilaslähteiden mukaan länsimaissa ollaan huolissaan muun muassa Baltian maiden lähistöllä suoritettavista harjoituksista. Naton sotilasjohto pitää kriisiin johtavan virhearvion riskiä korkeana.

Tämän vuoden Zapad-harjoitukset saattavat olla Venäjän kaikkien aikojen suurimmat. Niihin osallistunee jopa liki 100 000 sotilasta. Virallisesti Venäjä on kuitenkin ilmoittanut osallistujia olevan alle 3 000. Sitä pienemmistä harjoituksista ei tarvitse antaa ilmoitusta Natolle.

Harjoitusten ajankohta on erityisen tulenarka. Ne osuvat samaan aikaan, kun Nato harjoittelee Ruotissa ja Itämerellä..

Naton harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 19 000 sotilasta puolesta tusinasta liittolaisvaltiosta. Mukana on myös amerikkalaisia joukkoja. Harjoituksessa keskitytään Länsi-Ruotsin ja Gotlannin puolustukseen. Yhdysvaltojen Nato-osasto aikoo lisäksi järjestää elokuussa omia harjoituksiaan puolalaisten ja liettualaisten joukkojen kanssa

Työttömäksi jäänyt sanoi muutamasta työtunnista ja kurssista - TE-toimisto iski rajusti takaisin

29.3.2017 - 11:28

Oppilaitoksesta tarvittiin todistus, että työtön ei opiskele siellä mitään.

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari pyysi maaliskuun alussa Facebookissa ystäviään kertomaan kokemuksiaan työttömien työnhausta.

Jaskarin mukaan työttömien yhteinen viesti on ollut, ettei kukaan uskalla karenssin pelossa puhua suoraan asioista työvoimavirkailijoiden kanssa. Hän kaipasi laajempaa evidenssiä käytännön tapahtumista ja eri osapuolten näkökulmista.

Yksi tilanteensa kertoneista on syksyllä ilman töitä jäänyt nainen.

Nainen kertoo ensin tehneensä aikansa kuluksi verkkokurssin. Kun hän oli ilmoittanut TE-virkailijalle osa-aikatyöstä, oli tämä jäädyttänyt päivärahat neljäksi viikoksi.

Tuona aikana "joku asiantuntija tutki, onko opiskelu päätoimista".

– Asiantuntijaa varten jouduin pyytämään oppilaitoksesta todistusta, että EN opiskele siellä mitään, nainen ihmettelee.

Marraskuussa nainen ilmoitti aikovansa laskuttaa kaksi tuntia toiminimellään. Se oli ollut lepotilassa vuodesta 2004.

– TE-virkailija jäädytti päivärahan kuudeksi viikoksi, jonka aikana asiantuntija tutki, onko 2 tuntia /vuosi päätoimista yritystoimintaa, hän kertoo.

Ei harkinnanvaraa

Vuoden alussa nainen oli sairaslomalla. Hän soitti TE-virkailijalle haluavansa osallistua työllistämiskoulutukseen ja sairasloman päättyvän ennen kurssin alkua. Lopulta nainen ei kuitenkaan mahtunut kurssille.

– Maaliskuun 1. päivä hain päivärahoja ja kuulin, etten ole oikeutettu niihin. Taas soittoa TE-virkailijalle, joka ilmoitti, että sairaslomani loppuu 1.3., koska en ole sitä aikaisemmin siihen palvelunumeroon ilmoittanut.

Tällä kertaa nainen kertoo menettäneensä kolmen viikon päivärahat.

– Jätän soittopyyntöä, koska katson olleeni työvoimapalvelujen käytössä vähintään 8.2. alkaen. Ja koska palvelunumerossa ei asiaani voida käsitellä. Virkailija kyllä ehdottaa, että hakisin Kelan toimeentulotukea. En jaksanut edes nauraa.

Seuraavan soiton aikana "kiukkuinen virkailija kertoo, että voin valittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska he noudattavat lakia, eikä heillä ole mitään harkinnanvaraa".

Virkailija oli naisen mukaan kieltänyt myös opiskelun aloittamisen "ennen kuin toimikunta on tutkinut opinnot".

Ei saa tehdä mitään

– Puhelimessa hän luettelee lakipykäliä ja lomakkeiden numeroita. Yliopiston pitää täyttää oma lomakkeensa ja käsittely vie TE:ssa ainakin kolme viikkoa. Virkailija painottaa, ettei saa tehdä mitään ennen päätöstä.

– Kun kritisoin sitä, että palvelussa on hukattu ihminen byrokratian jalkoihin, virkailija menettää lopullisesti malttinsa ja kiljuu, ettei hänellä ole aikaa kuunnella valitusta, kun jonossa on tuhat ihmistä, jotka oikeasti tarvitsee apua.

Naisen mielestä "ennen vanhaan varattiin aika ihmiselle, joka tunsi sinut ja tilanteesi. Ja käytti harkintaa sekä maalaisjärkeä. Nyt jonotat puhelimessa ja selvität asiasi palvelunumeroihin, joissa neuvotaan hoitamaan asia netissä. Paitsi ettei pysty. Jos yrität vähänkin kohentaa omaa tilannettasi, TE vetää maton alta ja jotakin jonninjoutavaa päivänselvää asiaa tutkii viikkotolkulla joku asiantuntija".

– Lupasin puhelimessa virkailijalle, etten vahingossakaan tee mitään, makaan hiljaa sohvalla ja leikin kuollutta, koska se on heidän tavoitteensa. Mihinkään muuhun johtopäätökseen tästä kaikesta ei voi tulla.

Aasia menetti suomalaisten matkailijoiden suosiota

29.3.2017 - 10:56

Eurooppaa etäämmäksi tehtyjen matkojen määrä lisääntyi Amerikan mantereelle.

Tilastokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset tekivät viime vuonna ulkomaille runsaat kahdeksan miljoonaa vapaa-ajanmatkaa.

Pohjoismaihin, Itä-Eurooppaan ja Amerikan mantereelle suuntautuneet matkat lisäsivät suosiotaan. Amerikan mantereelle tehdyistä matkoista suuntautui Yhdysvaltoihin 70 prosenttia.

Sen sijaan Länsi-Eurooppa ja Aasia menettivät suosiotaan suomalaisten vapaa-ajanmatkakohteina.

Etelä-Euroopan maista läntisen Välimeren maat kasvattivat, mutta itäisen Välimeren maat menettivät suosiotaan.

Viroon tehtiin edellisvuotta vähemmän päiväristeilyjä, mutta maa säilytti ykkösasemansa suomalaisten vapaa-ajan matkakohteena.

Vapaa-ajanmatkat Ruotsiin lisääntyivät edellisvuodesta, kuten myös Venäjälle parin vuoden notkahduksen jälkeen.

Ulkomaille tehtiin yöpymisen sisältäviä lomamatkoja keskimäärin 1,4 suomalaista kohden ja päivämatkoja tai risteilyjä 0,5.

Uusimaa suosituin kotimaassa

Kotimaassa vapaa-ajanmatkoja tehtiin yhteensä 26 miljoonaa. Luvussa ovat mukana sekä maksullisen yöpymisen että ilmaismajoituksen sisältäneet matkat.

Keskivertosuomalainen teki viime vuonna kotimaassa maksullisella majoituksella keskimäärin 1,4 lomamatkaa.

Maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna. Joka viides näistä matkoista suuntautui Uudellemaalle.

Myös ilmaismajoitusmatkojen suosituin kohde oli Uusimaa.

Matkamääriä varten haastateltiin 14 620 iältään 15–84-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

USA maalasi Venäjän ilmavoimien värit ja tunnukset hävittäjiensä harjoitusvihollisiin

29.3.2017 - 10:36

Yhdysvaltojen ilmavoimien vastustajakoneet lentävät Venäjän ilmavoimien väreissä.

Yhdysvaltojen ilmavoimien viholliskoneita taisteluharjoituksissa simuloiva lentue on ottanut käyttöönsä uuden värityksen.

Lentokonebongari Bruce Smithin Flickr-sivuillaan julkaisemissa kuvissa näkyy Nellisin lentotukikohdasta operoivan 64. lentueen F-16 -hävittäjäkoneita, jotka on maalattu päältä hiilenharmaiksi ja pohjasta vaaleansinisiksi. Koneiden siivissä on myös Venäjän ilmavoimien punaiset tähdet ja punaiset numerotunnukset.

Asiasta uutisoivan The Driven mukaan niin kutsuttu haiväritys on otettu Venäjän ilmavoimien Syyriassa käyttämistä taistelukoneista.

– Väritys on tapa edustaa uhkia tarkemmin. On tosielämän uhkia, jotka maalaavat koneensa näin, joten muutamme väritystä, saadaksemme sen vastaamaan fyysisesti enemmän heidän koneitaan. viholliskoneita matkivan yksikön tiedustelu-upseeri, kapteeni Ken Spiro toteaa Venäjän koneita matkivasta värityksestä.

Spiron mukaan ajatuksena on totuttaa pilotit tilanteeseen, jossa he näkevät oikean viholliskoneen.

Viholliskoneita simuloiva yksikkö on perinteisesti muuttanut käyttämiensä hävittäjien värityksiä sellaisiksi, että ne vastaavat koneita, joita vastaan Yhdysvaltojen ilmavoimat odottavat joutuvansa taistelemaan. Harjoitusvastustajat pyrkivät myös jäljittelemään esittämiensä vihollisten taktiikoita ja toimintatapoja.

Verkkouutiset kertoi tammikuussa harvinaislaatuisista kuvista, joissa näkyy amerikkalainen F-16 -hävittäjä tekemässä kaartotaisteluharjoitusta venäläisvalmisteista Su-27 -hävittäjää vastaan Groom Laken -koealueen yläpuolella.

Arabia kasvoi kolmanneksi suurimmaksi vieraaksi kieleksi Suomessa

29.3.2017 - 09:41

Arabiaa äidinkielenään puhuvat nousivat viime vuonna kolmanneksi suurimmaksi vieraskieliseksi ryhmäksi Suomessa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui viime vuoden lopussa 353 993 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä.

Äidinkielenään puhuvat nousivat viime vuonna ohi kolmanneksi suurimmaksi vieraskieliseksi ryhmäksi Suomessa. Äidinkielenään arabiaa puhuvia oli 21 783 henkilöä.

Vieraskielisten määrä kasvoi viime vuonna runsaalla 24 000 henkilöllä. Suurin ryhmä olivat edelleen venäjänkieliset, ja toiseksi suurin oli vironkielisten ryhmä.

Sen sijaan suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni runsaalla 8 000 henkilöllä.

Viime vuoden lopussa Suomessa asui vakituisesti 104 997 henkilöä, joilla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Syntyperäisiä Suomen kansalaisia, joille on myönnetty jonkin toisen maan kansalaisuus, oli 20 324 henkilöä. Ulkomaiden kansalaisia, joille on myönnetty Suomen kansalaisuus, oli 84 673 henkilöä.

Suurimmat kaksoiskansalaisuusryhmät olivat Venäjän kansalaiset, 27 456, Ruotsin kansalaiset, 7 380, Somalian kansalaiset, 4 650, Viron kansalaiset, 4 601 ja Yhdysvaltojen kansalaiset, 3 934.

Suomen virallinen väkiluku oli vuoden lopussa 5 503 297. Väkiluku kasvoi vuoden aikana 15 989 henkilöllä

Määrällisesti eniten väkiluku kasvoi Uudellamaalla, 18 032 henkilöllä, Pirkanmaalla, 3 242 henkilöllä ja Varsinais-Suomessa, 1 220 henkilöllä. Väkiluvun kasvu oli myös suhteellisesti suurin Uudellamaalla, 1,1 prosenttia.

Määrällisesti eniten kunnista väkiluku kasvoi Helsingissä, 6 973 henkilöllä. Espoossa väki kasvoi 4 781 ja Vantaalla 4 736). Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvoi viime vuoden aikana runsaalla 16 000 henkilöllä. Pääkaupunkiseudun väkiluvun kasvusta vieraskielisen väestön osuus oli 72 prosenttia.

Väkiluku väheni määrällisesti eniten Etelä-Savossa, 1 330 henkilöllä ja Satakunnassa, 1 217 henkilöllä. Suhteellisesti väkiluku väheni eniten Etelä-Savossa, 0,9 prosenttia

Suomessa on jäljellä 50 000 tilaa

29.3.2017 - 09:19

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin lopullisten tulosten mukaan Suomessa oli viime vuonna maatalous- ja puutarhayrityksiä 50 388 kappaletta.

Viime vuonna viljanviljely oli yleisin päätuotantosuunta. Viljan tai muiden kasvien viljely on tuotantosuuntana kahdella kolmesta ja kotieläintalous 30 prosentilla tiloista. Loput tilat ovat sekatiloja, joilla ei ole yhtä selkeää päätuotantosuuntaa.

Maatalous- ja puutarhayrityksistä edelleen 86 prosenttia oli perheviljelmiä. Osakeyhtiömuotoisia tiloja oli alle tuhat, joka oli vain kaksi prosenttia kaikista tiloista. Maatalousyhtymiä oli kahdeksan prosenttia ja kolme prosenttia oli perikuntien omistuksessa. Yhtiömuotoisten tilojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta.

Perheviljelmillä yli 60-vuotiaiden viljelijöiden osuus on nousussa. Kaikissa muissa ikäluokissa viljelijöiden lukumäärä on laskenut edellisestä vuodesta. Viime vuonna perheviljelmillä 25 prosenttia viljelijöistä oli yli 60-vuotiaita. Alle 40-vuotiaita perheviljelmien viljelijöistä oli alle 20 prosenttia.

Viljelijöiden keski-ikä oli viime vuonna 52 vuotta. Osakeyhtiöiden viljelijöiden keski-ikä oli alhaisin, 48 vuotta. Vanhimpia ovat perikuntien tilanhoidosta vastuussa olevat viljelijät. Heidän keski-ikänsä oli 58 vuotta.

Perheviljelmien viljelijöiden keski-ikä oli 51 vuotta. Nuorimpia olivat sika- ja siipikarjatilojen viljelijät. Korkein keski-ikä oli muuta kasvinviljelyä päätuotantosuuntanaan harjoittavilla tiloilla.

Jyty: Paikallisista säästösopimuksista ei neuvotella

29.3.2017 - 09:10

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto vastustaa paikallisia säästösopimuksia työnantajien kanssa.

Säästösopimukset ovat olleet pelkästään palkan alennuksia, kuten esimerkiksi vapaaehtoisia palkattomia vapaita, lomarahojen vaihtamisia vapaaksi tai lomarahoista luopumista.

Jyty korostaa, että kuntien taloudessa on päästävä pitkäjänteiseen tasapainoon ilman, että leikkauksilla rangaistaan henkilöstöä.

Liittovaltuusto muistuttaa, että kilpailukykysopimuksen määräaikainen kolmen vuoden lomarahaleikkaus 30 prosentilla kurittaa erityisesti matalapalkkaista ja naisvaltaista julkisen sektorin työntekijää.

Jyty sanoo, ettei se hyväksy julkisen talouden sopeuttamisen nimissä tapahtuvaa työehtojen polkemista tilanteessa, jossa naisvaltaisten matalapalkka-alojen palkkakehitys on ollut jo pitkään heikko.

– Tulevissa syksyn sopimusneuvotteluissa tuleekin peruslinjan olla sellainen, että sillä kompensoidaan matalapalkka-alojen negatiivinen palkkakehitys vähintäänkin vientialojen palkkakehityksen mukaisesti. Julkisen sektorin palkkoja ei ole varaa laskea nykyisestä, koska rekrytointi on jo nyt vaikeutunut eikä kohta ole hyvinvoinnin tekijöitä, Jyty toteaa kannanotossaan.

Jyty puolustaa voimakkaasti yleissitovia työehtosopimuksia, koska yleissitovuus on merkittävästi edistänyt suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoista kehitystä määrittelemällä minimitason saman alan työehdoille työnantajasta riippumatta.

Kuntasektorin ja Jytyn yksityisalojen sekä kirkon paikallista sopimista tulee Jytyn liittovaltuuston mielestä tehdä edelleenkin työehtosopimuksen määrittelemissä rajoissa.

Jyty painottaa paikallisen sopimisen perusperiaatteena olevan, että työntekijöiden edustajana toimii asioista perillä oleva luottamusmies, jolla on riittävä tiedonsaanti, koulutus ja ajankäytön mahdollisuus tehtävän hoitamiseen.

– Ruotsin malli, jossa henkilöstön edustajilla on paikka yritysten hallinnossa, on suunta, johon Suomessakin tulisi päästä. Tätä kautta on mahdollisuus myös aidon luottamuksen saavuttamiseen, Jyty sanoo.

Vuorineuvos sanoo paikallisen sopimisen pelastaneen Suomen autoteollisuuden

29.3.2017 - 08:41

Jorma Elorannan mukaan ValmetAutomotiven yhteistyön asenne loi pohjan nykyisille myönteisille uutisille.

Vuorineuvos Jorma Eloranta kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipideosastolla otsikolla Paikallinen sopiminen pelasti autoteollisuutemme. Hänen mukaansa yhtiön johdon ja henkilöstön yhteistyön asenne ja paikallinen sopiminen antoivat lisäaikaa ja pelastivat Valmet Automotiven jatkoon.

– Valmet Automotive Oy (VA) kuului Metso-konserniin toimiessani konsernin toimitusjohtajana vuosina 2004-2011. Yhtiö on ollut viimeaikaisten upeiden saavutustensa ansiosta myönteisesti esillä, Jorma Eloranta toteaa.

Porsche-sopimuksen päätyttyä noin vuosikymmen sitten yhtiön tulevaisuus oli hänen mukaansa vakavan harkinnan kohteena. Pitkällisistä ponnisteluista huolimatta silloin ei onnistuttu saamaan valmistettavaa VA:n tilauskantaan.

– VA ei myöskään istunut johtamani Metson strategiaan. Metso halusi joko löytää uuden omistuksen tai – jos se ei olisi mahdollista eivätkä tilausnäkymät parantuisi – lopettaa toiminnan.

VA:lla oli Elorannan mukaan vahvaa osaamista, pätevä johto, alan huippua oleva todennettu laatu ja yhteistyö henkilöstön kanssa asianmukaista.

– Silti syrjäinen sijaintimme ja autoteollisuuden yleiset haasteet vaikeuttivat uusien tilausten saamista, mistä syystä laskelmat toiminnan lopettamiskustannuksista olivat valmiina, kun vaihtoehtoja kartoitettiin.

Lopettamispäätöstä ei vuorineuvoksen mukaan tehty, koska Metson konsernijohdossa arvostettiin ja "jopa kunnioitettiin" VA:n johdon ja henkilöstön yhteistyötä ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävää yrittämisen asennetta. Tästä syystä jatkettiin sitkeästi uuden omis­tuksen ja tilausten etsimistä.

– Onneksi ratkaisut löytyivät.

– Yhtiön johdon ja henkilöstön yhteistyön asenne ja paikallinen sopiminen antoivat lisäaikaa ja pelastivat VA:n jatkoon. Tämä loi edellytyksiä sille, että Uudessakaupungissa voidaan nyt iloita myönteisistä uutisista, vuorineuvos toteaa.

IS: Häiriköinyt mies ripusti pekonisiivun naapurin oveen

29.3.2017 - 08:26

40-vuotias irakilaisnainen joutui 25 vuotiaan kantasuomalaisen miehen häirinnän kohteeksi.

Ilta-Sanomat uutisoi Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuominneen miehen naapurin kotirauhan rikkomisesta ja pahoinpitelystä 60 päiväsakkoon. Hänelle tuli maksettavaa 480 euroa. Lisäksi hän joutuu maksamaan osapuolille korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja.

Kyse oli 25-vuotiaasta kantasuomalaisesta miehestä, jonka kerrostalonaapurina asui yläkerrassa 40-vuotias irakilaisnainen. Nainen joutui muuttamaan pois muutaman kuukauden asumisen jälkeen.

Mies oli hakannut naisen ovea miltei neljän kuukauden ajan päivittäin, nimitellyt ja huudellut. Muutaman viikon jälkeen mies laittoi pekonisiivun naisen ovenkahvaan ja lopulta työnsi hirttosilmukan postilaatikosta sisälle.

Kun naisen siskon mies tuli muuttoavuksi, alakerran mies löi häntä nyrkillä kasvoihin ja alkoi painia. Suomalaismies pakeni asunnon keittiöön ja huitoi sieltä löytämällään pienellä veitsellä irakilaisen kyynärvarteen kolme viiltohaavaa.

Oikeus pohti, oliko pekonisiivun ripustaminen rasistinen teko. Mies kertoi tienneensä, ettei nainen syö sianlihaa. Miehen ovelle oli tätä ennen tullut pizzalähetti, jota mies ei ollut tilannut, ja oikeuden mielestä pekonisiivun motiivi oli rasismin sijaan kosto.

Sivut