Virheviesti

Warning: Creating default object from empty value funktiossa boxes_box::load() (rivi 28 tiedostossa /var/www/customers/kokoomusnaisetfi/public_html/sites/all/modules/boxes/plugins/boxes_box.inc).
Subscribe to syöte Verkkouutiset
verkkouutiset.fi uutisotsikot
Syötteen kokonainen osoite. 1 tunti 9 min sitten

Lääke ikääntymistä vastaan saattaa olla kehitetty, ihmistestejä aloitetaan

27.3.2017 - 10:24

Futuristiselta kuulostava lääkehoito kiinnostaa myös Nasaa avaruudessa vaurioituvan DNA:n korjaamisen vuoksi.

Daily Mail kertoo professori David Sinclairin tutkijaryhmän kokeista, joissa on saatu hyviä tuloksia DNA:n korjaamisessa ikääntymisen ja säteilyn vaurioilta.

Myös avaruushallinto Nasa on kiinnostunut lupaavista tuloksista tulevien nelivuotisten Mars-lentojensa vuoksi. Syövän todennäköisyys avaruusmatkalla nousee rajusti.

Ihmisen solujen kyky korjata DNA:n vaurioita, joita esimerkiksi auringonvalo aiheuttaa, vähenee iän myötä.

Uuden hoidon kokeita ihmisillä aloitetaan kuuden kuukauden sisällä. Hiiritesteissä lääke korjasi DNA:n säteilystä tai iäkkyydestä johtuvia vahinkoja. Professori Sinclairin mukaan vanhojen hiirien soluja ei voinut erottaa nuorista viikon hoidon jälkeen.

"Tämä on lähellä turvallista ja tehokasta vanhenemisen vastaista lääkettä, joka on ehkä 3-5 vuoden päässä kaupoista, jos kokeet menevät hyvin", professori David Sinclair sanoo.

Luottamus vahvistui teollisuudessa mutta heikkeni rakentamisessa

27.3.2017 - 10:03

Yritysten luottamus vahvistui maaliskuussa kaikilla päätoimialoilla paitsi rakentamisessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kaikkien päätoimialojen luottamusindikaattorit rakentamista lukuun ottamatta vahvistuivat helmikuuhun verrattuna.

Teollisuusyritykset arvioivat tuotantonsa kasvun nopeutuvan jonkin verran seuraavan kolmen kuukauden aikana. Tilauskanta koheni loivasti, mutta jäi vielä hieman alle normaalitason.

Sen sijaan rakentamisen luottamus heikkeni hieman maaliskuussa, mutta luottamus on silti vielä vähän pitkän ajan keskiarvoa vahvempaa. Tilauskannan arvioidaan yrityksissä olevan aavistuksen normaalia matalampi, ja henkilöstön ennustetaan supistuvan hieman.

Palvelujen luottamusindikaattori pysyi maaliskuussa melko vahvalla tasolla. Palveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa parantuneen viime kuukausien aikana. Myynnin määrä on kasvanut yleisesti, ja myyntiodotukset lähikuukausille ovat myönteiset,

Vähittäiskaupan luottamus vahvistui maaliskuussa. Myynnin määrän kasvun kuvataan jonkin verran nopeutuneen, ja kolmen kuukauden myyntiodotukset ovat yleisesti hyvät. Sen sijaan varastot ovat pysyneet jonkin verran normaalia suurempina.

EU-vertailussa suomalaisten yritysten luottamus ei kaikilla aloilla ole kovin vahvaa. Suomen teollisuuden luottamus oli EK:n mukaan helmikuussa tehdyssä tiedustelussa EU-maiden kolmanneksi heikointa, ja vähittäiskaupan luottamus oli EU:n keskiarvoa heikompaa.

Suomen palveluyritysten luottamus oli helmikuussa kuitenkin lähellä EU-maiden keskimääräistä tasoa, ja rakennusyritysten luottamus oli keskitasoa korkeammalla.

Yritysten luottamus

Teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui maaliskuussa saldolukuun+4. Helmikuun tarkistettu lukema oli +2. Indikaattori nousi samalla vähän pitkäaikaisen keskiarvonsa (+1) yläpuolelle.

Rakentamisen luottamus heikkeni hieman maaliskuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku painui -4 pisteeseen (helmikuussa +2). Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on laskusta huolimatta vähän yli keskimääräisen.

Palvelujen luottamusindikaattori pysyi maaliskuussa melko vahvalla tasolla. Sen uusin saldoluku on +19, kun edelliskuun lukema oli +18. Luottamus on jonkin verran pitkäaikaista keskiarvoa (+13) vankempaa.

Vähittäiskaupan luottamus vahvistui maaliskuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku nousi +8 pisteeseen, kun helmikuun lukema oli +2. Luottamus on tällä hetkellä pitkäaikaista keskiarvotasoa (-2) parempaa. (Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto)

Liikennevalojen pienen vilkkuvan valon arvoitus - AL: Se on salaviesti busseille

27.3.2017 - 09:39

Valopilkku viestii linja-autoille etuudesta.

Liikennevalojen punaisen valokennon vieressä alanurkassa moni on huomannut pienen valon. Se on yleensä pimeä, mutta joskus sen näkee vilkkuvan.

Aamulehti on haastatellut pienen valokennon arvoituksesta Tampereen Vera Oy:lla liikennevaloista vastaavan Henri Ojansivun.

– Se on joukkoliikenteen etuusjärjestelmän niin kutsuttu valopilkku bussin kuljettajalle, jotta hän siitä pystyy näkemään, että se joukkoliikenne-etuus on myönnetty sille bussille. Sillä annetaan lisää vihreää aikaa sille linja-autolle, jotta se pysyisi paremmin aikataulussaan, Ojansivu kertoo AL:lle.

Kuluttajien luottamus on kohonnut ennätystasolle

27.3.2017 - 09:37

Kuluttajien luottamus talouteen on Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa vahvistunut entisestään.

Kuluttajien luottamuksen maaliskuun lukema on Tilastokeskuksen mukaan korkein mitattu. Samalle tasolle on päästy kerran aikaisemmin, syyskuussa vuonna 2010.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta, yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat maaliskuussa helmikuuhun nähden jonkin verran.

Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna nämä osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat selvästi.

Maaliskuussa kuluttajien näkemys sekä omasta että Suomen taloudesta oli Tilastokeskuksen mukaan hyvin valoisa. 46 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Vain 11 prosenttia puolestaan arvioi talouden heikentyvän.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Arvio myös työttömyyskehityksestä oli optimistinen. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät maaliskuussa ajankohtaa erittäin otollisena lainanotolle, mutta ei niinkään kestotavaroiden ostamiselle eikä säästämiselle.

Lisäksi työlliset kuluttajat kokivat maaliskuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 22,9, kun se helmikuussa oli 20,8 ja tammikuussa 21,0.

Vertailuna vuosi sitten maaliskuussa luottamusindikaattori sai vain arvon 10,4, ja indikaattorin pitkän ajan keskiarvokin on vain 11,9.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. maaliskuuta 1 191 Suomessa asuvaa henkilöä.

Politiikassa oikeistolaiset ovat paremman näköisiä

27.3.2017 - 09:33

Politiikassa oikeistolaiset ovat yleisesti paremman näköisiä, kun taas akateemisessa maailmassa asia on toisin päin.

Helsingin yliopiston Soc&komin tuore tutkimus argumentoi, että oikeiston poliitikkoja palkitaan hanakammin hyvästä ulkonäöstä verrattuna vasemmistoon.

Aiempi vaalitutkimus Australiassa, Euroopan unionissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa on osoittanut, että oikeistoa edustavat poliitikot ovat yleisesti paremman näköisiä kuin vasemmiston edustajat. Professori Jan-Erik Lönnqvistin tuore tutkimus osoittaa tämän koskevan nimenomaan poliitikkoja – ei siis yleisesti oikeistolaisia.

Selvittääkseen, ovatko oikeistoa kannattavat ihmiset yleisesti paremman näköisiä, Lönnqvist tutki, ovatko myös oikeistolaisesti suuntautuneet tutkijat viehättävämpiä kuin vasemmistolaiset.

Hänen mukaansa poliitikot ja tutkijat soveltuvat hyvin vertailuun, sillä heitä yhdistävät esimerkiksi ikä, koulutustaso, sosiaalinen status ja julkisuus.

– Sen sijaan on epätodennäköistä, että ulkonäöllä olisi merkitystä akateemisen uran kannalta, Lönnqvist toteaa.

Vasemmistolaiset tutkijat viehättävämpiä

Lönnqvistin mukaan tutkimustulokset osoittavat, että vasemmistolaisia tutkijoita pidetään paremman näköisinä kuin oikeistolaisia. Sen sijaan akateemisessa maailmassa oikeistolaiset ovat usein ulkonäöltään huolitellumpia.

Tulosten perusteella ulkonäöllä on paljonkin väliä politiikassa ja hyvästä ulkonäöstä on hyötyä erityisesti oikeistossa.

– En pidä huolestuttavana, että vasemmistoa kannattavat tutkijat koetaan paremman näköisiksi. Huolestuttavaa on sen sijaan, että ulkonäöllä on niin suuri merkitys poliittisissa vaaleissa, Lönnqvist sanoo.

Oikeistopoliitikkojen parempi ulkonäkö johtuu todennäköisesti siitä, että oikeistopuolueissa hyvällä ulkonäöllä on suurempi merkitys ehdokkaiden valinnan ja heidän vaalimenestyksensä kannalta.

– Omat tulokseni ovat linjassa muiden tutkimusten kanssa, jotka osoittavat viehättävällä ulkonäöllä olevan tuplasti suurempi merkitys oikeistopoliitikkojen kohdalla verrattuna vasemmistoon, Lönnqvist toteaa.

Kauniilla ulkonäöllä on yleisesti myönteinen vaikutus menestykseen, ja ihmiset uskovat sen viestivän myös hyvistä ominaisuuksista. Hyvännäköiset ihmiset ansaitsevat paremmin, saavat parempaa kohtelua, saavuttavat korkeamman aseman ja ovat onnellisempia. Ulkonäön vaikutus äänestystuloksiin vähenee kuitenkin, jos äänestäjät ovat valveutuneita.

– Ulkonäön suuri merkitys oikeistolaisille äänestäjille saattaa tarkoittaa, että he ovat huonommin perillä asioista. Aiempi tutkimus osoittaa myös, että konservatiivisilla äänestäjillä on käytännönläheisempi ja kenties yksioikoisempi lähestymistapa, Lönnqvist arvioi.

Tutkimus toteutettiin poimimalla neljän amerikkalaisen laatujulkaisun sata viimeisintä kirjoittajaa, yhteensä 400 tutkijaa. Julkaisuista Claremont Review of Books sekä First Things määriteltiin oikeistolaisiksi, kun taas New York Review of Books sekä Humanist Magazine määriteltiin vasemmistolaisiksi. Julkaisut kuuluvat usean lähteen mukaan huomattavimpien ja vaikuttavimpien ideologisesti suuntautuneiden älymystön lehtien joukkoon.

Puolet kirjoittajista luokiteltiin oikeistolaisiksi ja puolet vasemmistolaisiksi sen mukaan, missä lehdessä he olivat julkaisseet. Tutkimusta varten etsittiin jokaisesta tutkijasta paras mahdollinen muotokuva. Tämän jälkeen tutkimusassistentit saivat arvioida tutkijoiden ulkonäköä, sijaintia oikeisto-vasemmisto-akselilla sekä arvomaailmaa konservatiivi-liberaali-asteikolla. Hyvännäköisiä tutkijoita löytyi useammin vasemmistoon kuuluvista lehdistä.

Tutkimus osoitti myös, että oikeistolaisten tutkijoiden ajateltiin olevan konservatiiveja, kun taas vasemmistolaisten oletettiin olevan liberaaleja.

Tutkimus Just because you look good, doesn’t mean you’re right julkaistiin Personality and Individual Differences –tiedelehdessä.

Suomalaiset luottavat korttimaksamiseen verkkokaupassa

27.3.2017 - 09:05

Tuoreen tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista pitää tavaroiden ja palvelujen verkkomaksamista turvallisena.

Mastercardin tuoreessa kyselytutkimuksessa yli 90 prosenttia yli 18-vuotiaista suomalaisista vastaajista kertoi ostaneensa tavaroita ja palveluita verkossa omaan käyttöönsä, ja 70 prosenttia kertoi tekevänsä verkko-ostoksia usein.

Enemmistö suomalaisista, 56 prosenttia, sanoi pitävänsä verkko-ostamista turvallisena tai hyvin turvallisena.

Tutkimuksesta käy ilmi, että 56 prosenttia suomalaisista kuluttajista ovat epävarmoja tai eivät tunne oikeuksiaan asioidessaan verkkokaupoissa, mikäli ongelmia ilmenee. Suomalaiset pitävät kuitenkin verkko-ostosten korttimaksamista turvallisena.

Vastaajista 47 prosenttia tiesi, että käyttämällä korttimaksua asiakkaalla on oikeus saada rahansa takaisin, jos ostettua tuotetta ei toimiteta, se on viallinen tai myyjä menee esimerkiksi konkurssiin.

Kortti on suomalaisille toiseksi suosituin maksutapa verkossa, eniten suomalaiset käyttävät verkkopankkimaksuja. Tässä suomalaiset eroavat ruotsalaisista naapureistaan, joille korttimaksaminen oli selvästi suosituin maksutapa verkossa. Ruotsalaisista 54 prosenttia valitsee mieluiten korttimaksun verkossa.

Suomalaista korttimaksua suosi ensisijaisesti 22 prosenttia, mutta 60 prosenttia vastaajista oli joskus käyttänyt korttia verkko-ostosten maksamiseen. Suomalaiset maksavat kortilla, koska se on helppoa (48 prosenttia vastaajista) ja turvallista (36 prosenttia).

Viime vuonna suomalaisten tekemistä verkko-ostoksista 38 prosenttia tehtiin ulkomaisissa verkkokaupoissa. Verkko-ostoksia tehtiin kaiken kaikkiaan viime vuonna 1,19 miljardin euron arvosta.

Vinkkejä verkkokauppa-asiakkaille

• Kun verkko-ostokset maksaa maksukortilla, kortinhaltija voi saada rahansa takaisin, mikäli ostettua tuotetta ei toimiteta tai se on viallinen tai verkkokauppa menee konkurssiin.

• Ota yhteyttä verkkokauppaan, mikäli jotain on mennyt pieleen. Mikäli tämä ei onnistu, ota yhteyttä kortin myöntäneeseen pankkiin avun saamiseksi.

• Ota yhteyttä pankkiisi tarkistaaksesi, mitä vakuutuksia maksukorttisi sisältää. Tarkista esimerkiksi ennen seuraavaa matkaasi, sisältääkö kortti matkavakuutuksen.

Tutkimuksen toteutti Mastercardin puolesta YouGov helmikuussa 2017. Kyselyyn vastasi 1004 yli 18-vuotiasta suomalaista ympäri maata.

2 kertaa Top20 - täällä asuvat tyytyväisimmät ja täällä tyytymättömimmät

27.3.2017 - 08:28

Tyytyväisimmät asuvat Pirkkalassa ja tyytymättömimmät Pietarsaaressa.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussaan EPSI Ratingsin tutkimuksesta suomalaisten tyytyväisyydestä asuinkuntiinsa.

Kuntia reitattiin kaikkiaan 75. Asukastyytyväisyysindeksillä mitattuna tyytymättömimpiä kuntalaisia asuu järjestyksessä seuraavilla paikkakunnilla:

1. Pietarsaari

2. Raasepori

3. Kauhava

4. Kurikka

5. Kouvola

6. Parainen/Länsi-Turunmaa

7. Vihti

8. Kotka

9. Akaa

10. Äänekoski

11. Salo

12. Hamina

13. Loimaa

14. Janakkala

15. Imatra

16. Sastamala

17. Lappeenranta

18. Kajaani

19. Savonlinna

20. Pori

Tyytyväisimmät asukkaat ovat seuraavissa kunnissa:

1. Pirkkala

2. Kauniainen

3. Naantali

4. Siilinjärvi

5. Kaarina

6. Lapua

7. Lieto

8. Raisio

9. Seinäjoki

10. Hollola

11. Laihia

12. Heinola

13. Kuusamo

14. Lempäälä

15. Kontiolahti

16. Tampere

17. Valkeakoski

18. Sipoo

19. Ulvila

20. Hyvinkää

Demarinuoret esittää nuorille maksutonta ehkäisyä

27.3.2017 - 07:34

Demarinuoret ehdottaa, että kunnissa tarjotaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille.

Maksuttomuus lisää nuorten ehkäisyn käyttöä ja näin vähentää raskaudenkeskeytyksiä sekä seksitautitartuntoja. Kuntien on tarjottava nuorille sekä kondomeja että hormonaalista ehkäisyä.

– Esimerkiksi Raumalla maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille on ollut jo käytössä, ja päätöksellä on saatu merkittäviä tuloksia aikaan aborttien ja sukupuolitautitartuntojen vähentymisenä. Tätä kautta on saatu aikaan myös huomattavia kustannussäästöjä. Inhimillinen puoli on sitäkin tärkeämpi, sillä tuskin kukaan haluaa kokea ei-toivottua raskautta tai sukupuolitautia, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Hänen mukaansa nuorille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista tai kynnys ehkäisyvälineiden hankintaan korkea.

– Maksuton ehkäisy olisi kunnilta hieno kädenojennus nuorille. On tärkeää, että sopivien ehkäisyvälineiden lisäksi nuorille tarjotaan myös laadukasta neuvontaa, tukea ja tietoa seksuaaliterveydestä, Näkkäläjärvi toteaa.

Terveelliset elämäntavat lykkäävät muistin heikkenemistä

27.3.2017 - 07:18

Terveelliset elämäntavat voivat tuoreen tutkimuksen mukaan auttaa muistisairauksien välttämisessä ja lykkäämisessä.

Elämäntavat vaikuttavat osittain lisäämällä ns. kognitiivista reserviä, jonka ansiosta mielentoiminnot pysyvät pitempään kunnossa.

Tutkimus perustuu 2 300 yli 65-vuotiaan terveystietoihin. Osallistujien muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mitattiin siihen kehitetyillä testeillä.

Testitulokset olivat selvästi parempia osallistujilla, jotka noudattivat terveellisiä elämäntapoja. Kasviksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio, säännöllinen liikunta, kohtuus alkoholin käytössä sekä sosiaalinen ja kognitiivinen aktiivisuus selittivät tulosten perusteella noin 20 prosenttia eroista osallistujien testituloksissa.

Osa havaitusta vaikutuksesta oli todennäköisesti suoraan seuraus terveellisistä elämäntavoista, mutta osa siitä välittyi niin sanotulla kognitiivisella reservillä. Kognitiivisella reservillä tarkoitetaan aivojen kestävyyttä ja kykyä ylläpitää normaaleja toimintoja iän ja sairauksien vaikutuksista huolimatta.

Kognitiivista reserviä kerryttää muun muassa koulutus, kognitiivisesti haastava työ ja halki elämän jatkuva monipuolinen aivojen käyttö.

Havainnot ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, ja ne vahvistavat näkemystä elämäntapojen merkityksestä muistisairauksien ehkäisyssä.

Suomessa muisti ja muut kognitiiviset toiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 henkilöllä. Suurin piirtein yhtä monella on jonkinasteinen dementia.

Tutkimus julkaistiin Plos Medicine -lehdessä ja siitä raportoi Uutispalvelu Duodecim.

LM: Käräjät metsäyhtiöitä vastaan alkavat tänään

27.3.2017 - 07:08

Helsingin käräjäoikeus alkaa maanantaina puida vahingonkorvauskannetta, jonka takana on 476 metsänomistajaa, uutisoi Lännen Media.

Metsänomistajat vaativat Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Ensolta ja UPM-Kymmeneltä korvauksia niille myydyn puun alihinnoittelusta vuosina 1998–2004, kertoo LM muun muassa Turun Sanomien julkaisemassa jutussa.

Kanteet juontavat juurensa markkinaoikeuden vuonna 2009 tekemään päätökseen puukartellista. Markkinaoikeus katsoi mainittujen yhtiöiden syyllistyneen vuosina 1997–2004 kiellettyyn hintatietojen vaihtoon raakapuun hankinnassa.

Metsäyhtiöt vaativat kanteiden hylkäämistä. Niiden mukaan satunnaisesti puuta myyvät yksityishenkilöt eivät edes ole kilpailunrajoituslain mukaisia elinkeinonharjoittajia.

Metsänomistajien kanteiden pääkäsittely kestää kesäkuun puoleenväliin asti.

Kanteet ovat vuodelta 2011. Käräjäoikeus ehti jo hylätä kanteet vanhentuneina, mutta viime vuonna korkein oikeus palautti vyyhdin käräjäoikeuteen. Samalla se linjasi ennakkopäätöksessään, että kanteet olivat osin vanhentuneita.

Puukartelliin liittyen myös 32 kuntaa hakee vahingonkorvauksia. Helsingin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa syksyllä. Myös Metsähallitus on hakenut korvauksia. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen kesällä, mistä Metsähallitus on valittanut hovioikeuteen.

Viime vuoden suosikkinimet olivat Sofia ja Onni

27.3.2017 - 06:40

Sofia ja Onni ovat vuonna 2016 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet.

Sofian sai ensimmäiseksi nimekseen 349 tyttöä ja Onni annettiin etunimeksi 400 pojalle, kertoo Väestörekisterikeskus.

Sofian jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat viime vuonna Aino, Eevi, Venla ja Emma.

Pojille useimmin annetut etunimet Onnin jälkeen olivat Elias, Leo, Väinö ja Oliver.

Ruotsinkielisten tyttöjen suosituin ensimmäinen etunimi oli Ellen. Poikien nimistä suosituin oli Adrian. Ellenin sai nimekseen 29 tyttöä ja Adrianin 35 poikaa.

Ellenin jälkeen suosituimmat tyttöjen etunimet olivat Emma, Edith, Saga ja Stella. Pojille annettiin Adrianin jälkeen ensimmäiseksi etunimeksi useimmin Lucas, Emil, William ja Hugo.

Tiedot viime vuoden suosituimmista nimistä perustuvat 54 455 viime vuonna nimen saaneen lapsen tietoihin. Nimen sai 26 800 tyttöä ja 27 655 poikaa. Suomenkielisiä heistä oli 45 479 ja ruotsinkielisiä 3 387. Kaikkiaan lapsia syntyi 55 091.

Näissä kunnissa on Suomen tyytyväisimmät asukkaat

27.3.2017 - 06:32

Tyytyväisimmät asukkaat löytyvät Pirkkalasta ja Kauniaisista. Seinäjoki nousi suurten kaupunkien kärkeen.

Näin kertoo EPSI Ratingin vuosittain tehtävä tutkimus suomalaisten tyytyväisyydestä asuinkuntiinsa. Tyytyväisyysindeksi tuotetaan asteikolla 0-100, jossa 75 on hyvä taso.

Pirkkala ja Kauniainen ovat vuoden 2016 huiput. Edellisen vuoden voittajakunta Lempäälä jäi niistä jälkeen, mutta myös sen tulos oli edelleen korkea (75,1). Kaiken kaikkiaan parhaiden kuntien saamat arviot ovat erinomaisia. Keskiarvo on peräti 69,4 jonka yläpuolelle ylsi lähes puolet kaikista reitatuista 75 kunnasta.

– Nämä tulokset näyttävät jälleen sen, että suurten kaupunkien lähellä olevissa pienemmissä kunnissa ihmiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Kyse on ehkä ihmisen kokoisesta mittakaavasta, ehkä palveluista, mutta varmasti kaupungin läheisyydelläkin on asian kanssa tekemistä, toteaa kuntatutkija, HT Jenni Airaksinen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

– Maakuntien keskuskaupungeista ainoastaan Seinäjoki on kymmenen parhaan joukossa, vaikka siellä on toteutettu kuntaliitoksia. Tätä voi pitää erinomaisena tuloksena. Tampere pitää suurimpien kaupunkien ykkössijaa, mikä on ollut nähtävissä monissa muissakin vetovoimaa mittaavissa kyselyissä, Airaksinen sanoo.

Viimeisiksi jäivät Raasepori (57,9) ja Pietarsaari (56,1). Eniten parannusta edelliseen vuoteen saavutti Ylöjärvi, joka onnistui parantamaan asukastyytyväisyyttään peräti 9,2 pistettä ja on nyt sijalla 33.

Turun lähikunnat ovat yleisesti menestyneet hyvin viime vuosina: Turun lähikuntia on päässyt top 10 joukkoon peräti neljä: Naantali, Kaarina, Lieto ja Raisio.

Seinäjoki nousi suurten kaupunkien kärkeen

Seinäjoen tulos nousi edellisestä vuodesta peräti 7,7 pistettä ja oli paras suurten kaupunkien joukossa. Tampere on jo kolmatta vuotta peräkkäin viiden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu) ykkönen mutta Espoo ja Helsinki lähestyvät sitä.

Kolme suurinta kaupunkia on Suomen keskiarvoa korkeammalla, Oulu ja Vantaa ovat jääneet hieman keskiarvon alle. Suurimmista viidestä kaupungista ainoastaan Espoo on onnistunut parantamaan asukastyytyväisyyttään viime vuodesta.

Pääkaupunkiseudun kunnat Vantaata lukuun ottamatta ylittävät Suomen keskiarvon asukastyytyväisyydessä. Vantaa on viimeisen viiden vuoden aikana ollut alle Suomen keskiarvon, poikkeuksena vuoden 2015 tulos.

Vuonna 2016 kuitenkin Vantaan keskiarvo on laskenut suhteessa Suomen keskiarvoon ja alittaa sen nyt 1,4 indeksipisteellä.

Tutkimukseen haastateltiin viime vuoden lopulla 10 263 suomalaista, joilta kysyttiin palveluihin kohdistuvia odotuksia ja niiden täyttymistä, kunnan suositteluhalukkuutta sekä vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on.

Turistibussi eksyi väärälle tielle Pohjois-Koreassa - näkymä muutti mukana olleen koko maailmankuvan

26.3.2017 - 22:55

Pohjois-Korean entinen ihailija sai shokkiherätyksen matkallaan maahan.

Anonyymin brittikommunistin todistuksesta kertoo Daily Star. Britti oli matkustanut Pyongyangiin diktaattori Kim Jong-unia kannattavan ystävyysseuran matkalla.

Matkalla piti esitellä Pohjois-Korean saavutuksia. Ne jäivät kuitenkin mielestä sen jälkeen, kun maata kiertäneen ryhmän bussi kääntyi vahingossa väärälle tielle. Britti sanoo viisastuneensa ja nähneensä totuuden, "ei mitään idioottimaista silmälappuista visiota sosialismista".

"Siihen kuului bussimme eksyminen, väärään suuntaan kääntyminen ja ajaminen pitkin jokea joka oli täynnä toisiinsa kahlehdittuja nuoria lapsia tekemässä rakennustöitä".

Nykyinen ex-kommunisti lyttää myös Pohjois-Korean juche-ideologian. Hänen mukaansa maa on sen vastaisesti kaikkea muuta kuin itsenäinen. Todellisuudessa Pohjois-Korea on riippuvainen Kiinan avusta.

"Totuus Pohjois-Koreasta on lähes täydellinen riisto ja viheliäinen köyhyys ja puute. Totaalinen sensuuri ja sieluja tuhoava lohduton orjatyö".

Matkalla myös ollut filmintekijä Raphael Wilking kuvaili bussin ajaneen tarkoituksella jopa sadan kilometrin tuntivauhdilla, mutta äärimmäinen kurjuus oli silti esillä. Rääsyihin pukeutuneet luisevat ihmiset karkasivat heti, kun näkivät brittien lähestyvän.

"Kymmenen yhtä vastaan" ja pamppua - rajut videot Venäjän mielenosoituksista

26.3.2017 - 21:09

Ympäri Venäjää huudettiin suurissa mielenosoituksissa Vladimir Putinin vastaisia iskulauseita.

Korruption vastaiset mielenosoitukset Venäjällä noin 80 kaupungissa paisuivat sunnuntaina massiivisiksi.

Itsekin kiinni otettu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi totesi Facebookissa, että yksistään Moskovassa otettiin kiinni 800 mielenosoittajaa.

Navalnyi julkaisi somessa Kymmenen yhtä vastaan -otsikoimiaan videoita mielenosoitusten poliisien otteista. Niitä on näkyvillä alla.

Mielenosoittajat olivat huutaneet muun muassa "alas Putin", "Venäjä ilman Putinia" ja "Putin on varas".

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FnavaIny%2Fvideos%2F1494091413948455%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FnavaIny%2Fvideos%2F1494046070619656%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FnavaIny%2Fvideos%2F1494039300620333%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Russian police dispersed demonstrators in downtown Moscow &amp; arrested the anticorruption rally organizer, opposition leader Aleksei Navalny. <a href="https://t.co/3Bmc6g1vcm">pic.twitter.com/3Bmc6g1vcm</a></p>&mdash; RFE/RL (@RFERL) <a href="https://twitter.com/RFERL/status/846056706106949632">March 26, 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ISIS neuvoo "yksinäisiä susia" terroritekoihin: Näin puukotat luotiliiviin pukeutunutta poliisia

26.3.2017 - 19:45

Terroristijärjestö on julkaissut internetissä oppaan, joka ohjeistaa yksin toimivia henkilöitä terrori-iskujen toteuttamisessa.

Terroristiryhmä Isis on julkaissut oppaan terrori-iskuja suunnitteleville henkilöille. Opas on tarkoitettu "yksinäisille susille", jotka suunnittelevat terroritekoa yksin.

Daily Mailin mukaan opas julkaistiin internetissä jo kuukausia sitten, mutta sitä ei ole poistettu. On siis mahdollista, että oppaan on nähnyt myös Lontoon terrori-iskusta vastuussa ollut Khalid Masood.

Opas oli alkujaan 250 yksityisen käyttäjän käytettävissä, mutta sitä on jaettu sosiaalisessa mediassa tuhansien ihmisten nähtäville.

Oppaassa muun muassa esitetään kuvien avulla ohjeita siitä, kuinka puukottaa poliisia, jolla on päällään luotiliivit. Masood puukotti Lontoossa poliisia, joka kuoli saamiinsa vammoihin.

Scotland Yardin mukaan poliisilla oli puukotuksen aikana päällään suojaava liivi.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Valinnanvapaus terveydenhuollossa on jo käytössä

26.3.2017 - 19:07

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan valinnanvapaus terveyshuollossa ei ole uusi asia. Järjestely on toiminut hyvin vammaisten avokuntoutuspalveluissa.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa toteaa, että järjestelmäkeskeisyyden sijaan vahvemmin ihmisen osallisuuden ja vaikutusmahdollisuudet mahdollistavaan valinnanvapauslakiin on toimivia ratkaisuja.

– Valinnanvapaudesta on sosiaali- ja terveydenhuollossa jo hyviä esimerkkejä, joista vammaisten avokuntoutuspalvelut ovat yksi.

Jo vuodesta 2011 vaikeavammaisilla Kelan järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetuilla ihmisillä on ollut mahdollisuus valita avokuntoutuspalveluidensa tuottaja. Tutkimustulokset osoittavat, että merkittävätkään vammat tai sairauden aiheuttaman toimintakyvyn haitta ei poista ihmisen halua tai kykyä tehdä valintoja. Asiaa ovat tutkineet Visa Pitkänen ja Piia Pekola Kelalle.

Vaikeasti vammaisten kuntoutus tuotetaan lähellä kuntoutujia sijaitsevissa yrityksissä. Kela on luonut palveluiden laadun varmistamiseen kriteerit, jotka kohtelevat erikokoisia palvelun tuottajia tasavertaisesti. Oikeus valita ja tarvittaessa vaihtaa koettiin valtaosan (90 %) mielestä tärkeäksi. Valintaoikeutta käytti noin 40 prosenttia.

Sarkomaa toteaa, että vaikeavammaisten avokuntoutusesimerkki osoittaa palvelukokonaisuuksien toimivan, vaikka toimijatahoja on useita ja vaikka ne edustavat eri sektoreita.

– Vaikeavammaisten valinnanvapaus on esimerkki elävästä elämästä. Valinnanvapaus on mahdollista toteuttaa onnistuneesti sosiaali- ja terveydenhuollossa laajemminkin, hän huomauttaa.

Tulevaisuudessa tiedonkulku palveluprosessin eri vaiheessa helpottuu entisestään, kun Kanta-palveluiden potilastiedon arkistosta löytyvät sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin potilaskertomukset. Yksityisten tuottajien liittymisprosessi kantaan on parhaillaan käynnissä ja moni toimija on jo siinä mukana.

Vuonna 2015 vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sai 25 300 ihmistä. Yleisin muoto on yksilöllinen fysioterapia. Kelan tutkimus osoittaa, että valinnanvapaus on mahdollista toteuttaa niin, että mikroyritykset kykenevät isompien tuottajien ohella tarjoamaan tasavertaisesti palvelujaan ihmisten valittavaksi. Tämä turvaa osaltaan lähipalvelujen säilymistä ja hillitsee kokonaiskustannusten kasvua.

– On tärkeää, että hallitus vastaa huolella valinnanvapauslain lausuntokierroksen päätyttyä avoimiin ja ymmärrettävästi ihmisiä huolestuttaviin kysymyksiin. Pidän uudistuksen onnistumisen edellytyksenä, että valinnanvapauslaista tehdään vedenpitävät vaikutusarviot. Viimeksi eduskunnassa kaatuneesta sote-esityksessä vaikutusarviot oli vajavaiset, samaa virhettä ei ole vara toistaa, sanoo Sarkomaa.

Herpestä vastaan kehitetty uusi tehokas lääke

26.3.2017 - 18:24

Henrik Paavilainen kehitti ja tutki väitöskirjatyössään herpesinfektioon uutta lääkettä, joka soveltuu erityisesti silmän infektion hoitoon.

Noin puolet ihmisistä kantaa herpestä, monet tietämättään. Yskänrokkoviruksen, eli Herpes simplex -viruksen (HSV), tunnetuin oire on huuliherpesrakkula, jonka yleisin aiheuttaja on HSV-1.

Sukuelinten herpestä sen sijaan aiheuttaa HSV-2. Herpes voi aiheuttaa myös silmäinfektion ja harvoin aivotulehduksen. Silmässä viruksesta esiintyy usein lääkeresistenttejäkin muotoja.

– Herpestä vastaan on olemassa turvallinen lääke, asikloviiri, mutta viruksesta esiintyy myös lääkeresistenttejä kantoja. Erityisen yleisiä lääkeresistentit herpesinfektiot ovat immuunipuutoksesta kärsivillä, esimerkiksi kudossiirrännäisen saaneilla, sekä herpeksen aiheuttamissa silmäinfektiossa. Silmän infektio onkin yleisin infektioperäisen sokeuden aiheuttaja länsimaissa. Uusille lääkehoidoille on siis tarvetta, Henrik Paavilainen toteaa väitöstiedotteessaan.

Hän kehitti väitöskirjatyössään uudenlaista lääkettä HSV:n aiheuttaman infektion hoitoon. Tämä biologinen lääke, RNA-parvi, tehosi kaikkiin tutkittuihin HSV-1 ja -2 viruksiin. RNA-lääke oli lupaava myös HSV-silmäinfektion hoitomallissa.

Entsymaattisesti valmistetun RNA-parven käyttö lääkeaihiona on huomattavasti harvinaisempaa ja herpesinfektiota vastaan ainutlaatuista maailmassa. RNA-parven avulla on voitu välttää perinteisten siRNA-lääkkeiden pulmia: esimerkiksi lääkeresistenssin syntyminen on erittäin epätodennäköistä parvea vastaan.

– Tavallista siRNA-molekyyliä vastaan yhden emäksen muutos virusgenomissa voi tehdä lääkkeestä tehottaman. RNA-parvessa puolestaan erilaisia RNA-molekyylejä on huomattava määrä. RNA-parvi onkin ollut tehokas useita Suomessa esiintyviä HSV-viruksia vastaan eikä resistenssiä ole muodostunut in vitro -kokeissa, Paavilainen kertoo.

– Vaikka tällaista RNA-lääkettä ei ihan heti apteekin hyllyllä nähdäkään, on se tämän väitöskirjaprojektin myötä jo paljon lähempänä kuin projektia aloittaessa, Paavilainen toteaa.

FM Henrik Paavilaisen väitöskirja Inhibition of herpes simplex virus infection with RNA interference tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 24. maaliskuuta.

Kaiken nähneille turisteille: näe Titanicin hylky 100 000 eurolla

26.3.2017 - 17:36

Titanicin hylystä on tulossa turistikohde, tosin kalliilla hinnalla.

Lontoolainen matkatoimisto Blue Marble Private ryhtyy tarjoilemaan matkoja 3800 metrin syvyydessä Atlantin pohjassa lepäävälle Titanicin hylylle. Titanic upposi Pohjois-Atlantilla 10. huhtikuuta 1912 törmättyään jäävuoreen.

Matka on sangen arvokas, sillä hinta on 86 000 puntaa eli noin 105 000 euroa, kertoo sanomalehti La Stampa.

Matka kestää kahdeksan päivää. Retkelle lähdetään Newfoundlandista Kanadasta helikopterilla, joka vie hylkyturistit jahdille. Täältä matkataan sukellusalukselle, joka pystyy laskeutumaan neljän kilometrin syvyyteen. Mukaan matkalle pääsee yhdeksän henkeä.

Jahdilla matkalaiset perehdytetään Titanicin historiaan ja kohtalokkaaseen yöhön, jolloin alus upposi. Turistit pääsevät sukellusaluksella kolmen ryhmissä ihmettelemään Titanicin hylkyä.

Varauksia voi tehdä ensi vuonna ja ensimmäinen matka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019.

Pohjois-Korea uhkaili erikoisoperaatioilla ja hyökkäyksellä Etelä-Koreaan

26.3.2017 - 16:58

Pohjois-Korea on jälleen sotaisalla tuulella Etelä-Koreaa vastaan.

Pohjois-Korea uhkasi sunnuntaina Etelä-Koreaa ennalta ehkäisevällä hyökkäyksellä, jos sen koskemattomuutta uhataan.

Uhkailu liittyy Etelä-Korean ja Yhdysvaltain maaliskuisiin yhteisiin sotaharjoituksiin. Pohjois-Korean mielestä kyseessä ovat hyökkäysvalmistelut sitä vastaan.

Yleisradioyhtiö RAI:n mukaan Pohjois-Korean valtion televisiossa todettiin, että maan "kansanarmeija on valmis vastaamaan mihin tahansa uhkaan, mukaan lukien erikoisoperaatiolla ja ennalta ehkäisevillä hyökkäyksillä".

– Me emme jää passiivisiksi katsojiksi, Pohjois-Korea varoitti.

USU: Työttömien lapsia ei haluttaisi kokopäivähoitoon

26.3.2017 - 16:56

Suhteessa eniten kannatusta päivähoito-oikeuden rajaaminen saa RKP:n ja kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkailta.

Uutissuomalaisen mukaan yli puolet (54 prosenttia) kuntavaaliehdokkaista antaisi työttömien ja kotona olevien vanhempien lapsille kotikunnassaan oikeuden vain osapäiväiseen hoitoon. Tulos käy ilmi mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen vaalikoneista, joissa on ehdokkaita 94 kunnasta.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen saa suhteellisesti eniten kannatusta RKP:ssä (68 prosenttia kantaa ottaneista) ja kristillisdemokraateissa (65 prosenttia).

Selkein linja aiheeseen on vihreillä: puolueen kantaa ottaneista ehdokkaista peräti 79 prosenttia vastustaa päivähoito-oikeuden rajaamista.

Kokoomuslaisista päivähoidon rajausta kannattaa 62 prosenttia kantansa kertoneista, myös Turussa ehdolla oleva puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Keskustan kantaa ottaneista ehdokkaista päivähoito-oikeuden rajaamista puolestaan kannattaa 64 prosenttia.

63 prosenttia perussuomalaisten kantaa ottaneista ehdokkaista kannattaa päivähoito-oikeuden rajaamista.

Puoluekentän vasemmassa laidassa päivähoito-oikeuden rajaaminen saa vähemmän kannatusta. Kantansa kertoneista rajausta vastustaa SDP:ssä 66 prosenttia ja vasemmistoliitossa 61 prosenttia.

Keskisuomalaisen ja Karjalaisen vaalikoneissa kysyttiin ehdokkaiden mielipidettä väittämään ”Kotikuntani tulee tarjota työttömien ja kotona olevien lapsille ainoastaan osapäiväistä hoitoa”. Tuloksissa otettiin huomioon vain ne ehdokkaat, jotka ilmaisivat olevansa samaa tai eri mieltä. Kantaa otti noin 23 prosenttia Suomen kuntavaaliehdokkaista.

Joukossa ei ole kuntia Pohjois-Suomesta. Mukana ei ole myöskään Helsinkiä. Se ja 15 muuta kuntaa ovat päättäneet olla rajaamatta päivähoitoa, ilmenee Kuntaliiton vuosi sitten tekemästä kyselystä.

Sivut