Subscribe to syöte Verkkouutiset
verkkouutiset.fi uutisotsikot
Syötteen kokonainen osoite. 2 tuntia 10 min sitten

RKP: Koulutus ja tutkimus tärkeitä työn murroksessa

20.6.2017 - 15:11

RKP:n mielestä Suomen pitää panostaa koulutukseen ja tutkimukseen, jos haluamme selviytyä tästä yhteiskunnallisesta muutoksesta ehjin nahoin.

Thomas Blomqvistin mukaan muutosta ei pitäisi nähdä uhkana, vaan pikemmin mahdollisuutena.

– Jakamistalous on keino päästä eteenpäin. Tässä on olennaista, että lainsäädäntö ja sosiaaliturva, joilla pelisäännöt määritellään, pysyvät kehityksessä mukana. Suomella on myös hyvät mahdollisuudet tulla johtavaksi maaksi kiertotaloudessa, jolla on merkittävä rooli eurooppalaisessa tulevaisuuskeskustelussa, sanoi Blomqvist RKP:n ryhmäpuheessa eduskunnan keskustelussa työelämän muutoksesta tiistaina.

– Samalla kun näemme työelämän muutokset mahdollisuutena, haluamme, että yhteiskunnassa säilyy kestävä kehitys, heikoimmista pidetään huolta ja tasa-arvo kehittyy muun muassa perhevapaita uudistamalla, Blomqvist totesi.

Juha Sipilä: Työ ei ole enää pääasiallinen väylä kiinnittyä yhteiskuntaan

20.6.2017 - 15:03

Pääministeri esitteli hallituksen tulevaisuusselonteon ensimmäistä osaa eduskunnalle tiistaina.

Juha Sipilän mukaan työelämän murros, jota selonteossa käsitellään, muodostaa viisi muutoskokonaisuutta.

Ensimmäinen on työn sisällön, käytäntöjen ja organisointitapojen muutokset. Tämä tarkoittaa työelämän hajaannusta ja pirstaloitumista.

– Yhtäaikaisesti työpaikat vähenevät ja ammatinkuvat hämärtyvät. Syntyy yhä enemmän väliaikaisia organisaatioita ja yhteisöjä, Sipilä sanoo.

Toinen muutos tapahtuu työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa. Koska tulevaisuudessa työtä tehdään yhä vähemmän ilman perinteistä työntekijä-työnantajasuhdetta, kohdistuu paineita muun muassa verotukseen, sosiaaliturvaan, työlainsäädäntöön ja ammattiyhdistysliikkeeseen.

Muutoksia tapahtuu myös toimeentulossa ja osaamisessa. Sipilän mukaan tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia tapoja tulla toimeen ja turvaverkkoja pirstoutuvan toimeentulon tueksi. Jatkossa työelämä edellyttää Sipilän mukaan jatkuvaa uuden oppimista ja laveaa osaamispohjaa.

Viidentenä kohtana Sipilä mainitsee muutokset työn yhteiskunnallisessa merkityksessä.

– Työ ei enää aina ole pääasiallinen väylä kiinnittyä yhteiskuntaan. Työ ei myöskään enää tarkoita sitä, mitä se on perinteisesti tarkoittanut. Tästä huolimatta ihmiset voivat kiinnittyä yhteiskuntaan jaettujen tavoitteiden ja merkityksellisen tekemisen kautta, Sipilä sanoo.

Hallitus on hänen mukaansa vastannut jo moniin työelämän murroksen luomiin uudistustarpeisiin. Tällaisiksi hän mainitsee muun muassa perustulokokeilun.

– Teknologia tuottaa paljon vapautta, vaurautta ja mahdollisuuksia kaikille. Meidän on uskallettava muuttua maailman mukana, Sipilä sanoo.

SDP:n Joona Räsänen vaatii koulutuspolitiikan korjausliikettä

20.6.2017 - 15:03

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen vaatii Suomessa tehtyyn koulutuspolitiikkaan korjausliikettä.

SDP on Joona Räsäsen mukaan huolissaan siitä, että viime vuosina harjoitetun koulutuspolitiikan seurauksena Suomen osaamistaso laskee ensimmäistä kertaa sataan vuoteen.

Osaamistason kääntäminen nousuun olisi Räsäsen mielestä siksi oltava puolueiden yhteinen tavoite, jonka toteuttamiseen sitouduttaisiin riippumatta hallituspohjasta.

− Viime vuosina harjoitetusta koulutuspolitiikasta tulisi viipymättä laatia välitarkastelu riippumattomana selvityksenä. Tämä selvitys loisi pohjaa koulutuspolitiikan tulevaisuuden tarpeiden arvioinnille. Selvityksen yhteydessä kaikkien puolueiden tulisi sitoutua kääntämään Suomen osaamistaso uudelleen nousuun. Tavoitteen tulisi olla puolueita yhdistävä ylivaalikautisesti riippumatta hallituspohjasta, Räsänen esitti SDP:n ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa käsiteltäessä valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa työn murroksesta.

Räsänen muistutti, että työn murroksen keskellä parasta tulevaisuuspolitiikkaa on juuri koulutukseen ja osaamiseen panostaminen.

– Osaamisen merkityksen jatkuvasti kasvaessa viime aikoina toteutetut massiiviset koulutusleikkaukset ovat olleet väärää ja haitallista politiikka. Aikaisempina vuosikymmeninä on hyvin nähty se tosiseikka, että Suomen menestyksen avaimet ovat juuri koulutukseen ja osaamiseen panostamisessa. Niiden varaan myös tuleva menestyksemme pitkälti rakentuu, Räsänen totesi.

Petteri Orpon terveiset Touko Aallolle: Onko vihreät yksilö- vai järjestelmäkeskeinen puolue?

20.6.2017 - 14:39

Kokoomusjohtajan mukaan palveluja pitää kehittää yksilön ja apua tarvitsevan näkökulmasta eikä niinkään järjestelmän näkökulmasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kysyy soten valinnanvapautta kritisoineelta vihreiden uudelta puheenjohtajalta Touko Aallolta, onko vihreät yksilö- vai järjestelmäkeskeinen puolue.

Orpon mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisältyvässä asiakkaan valinnanvapaudessa on kyse siitä, ajatellaanko yhteiskunnan kehittämistä järjestelmän vai yksilön kautta. Valinnanvapauslain tarkoituksena on nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluja.

– Kokoomus uskoo ihmiseen eli siihen, että palveluja pitää kehittää yksilön, apua tarvitsevan ja asiakkaan näkökulmasta, ei järjestelmän näkökulmasta, Orpo sanoi puhuessaan kokoomuksen periaateohjelmaseminaarissa Helsingissä.

– Siksi meille (kokoomukselle) ei ole oleellisinta se, millainen valtapoliittinen hallintohimmeli rakennetaan, vaan se, että me rakennamme sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän, joka lähtee ihmisestä ja palvelee hänen tarpeitaan

Orpon mukaan tämä erottaa kokoomuksen kaikista muista.

– Terveisiä muun muassa Touko Aallolle. Ovatko he yksilöpuolue vai järjestelmäkeskeinen puolue?

Kokoomuslaisuus on Orpon mukaan ihmisläheinen ja kaikkien yksilöiden yhdenvertaisuutta korostava aate.

– Kokoomuksen lähtökohtana ja päämääränä on yksilö. Olemme ihmiseen uskova puolue. Aatteemme lähtökohtana on hyvää tahtova, hyvään kykenevä ihminen. Ihminen, joka itse oman eettisen vakaumuksensa pohjalta kykenee toimimaan oikein, välittää lähimmäisestään ja kantaa vastuunsa itsestään ja lähiympäristöstään.

– Kun katsoo eduskunnassa eri eduskuntapuolueiden politiikkaa ja käytännön toimia, niin uskallan väittää, ettei siellä kokoomuksen lisäksi ole kovin montaa, jos yhtäkään, puoluetta, joka lähtee yksilöstä ja yksilön näkökulmasta ratkaisuja pohtiessaan.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo: Kokoomuslaisuuteen kuuluu kunnioittava käytös

Nesteen työntekijät keskeyttävät viikoksi polttoaineen jakelun – SDP:n Sirpa Paatero: Ymmärrettävää

20.6.2017 - 14:37

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero pitää ymmärrettävänä reaktiona Nesteen työntekijäpuolen päätöstä keskeyttää polttoaineen jakelu ensi viikoksi vastalauseena valtion omistajapolitiikalle.

Sirpa Paateron mielestä samalla jakelun keskeytys muistuttaa kaikkia suomalaisia siitä, millaisia seurauksia hallituksen omistajaohjauspolitiikalla voi olla.

Tulevaisuudessa valtion omistusosuutta Nesteessä voidaan laskea 33,4 prosenttiin nykyisestä 50,1 prosentista.

– Valtion kehitysyhtiöön siirrettävää omaisuutta uhkaa myyminen. Samalla on kyseenalaista, että meillä on tällainen yhtiö jonka omaisuus, varat ja tuotot muodostavat ihan oman budjettinsa eduskunnan ulottumattomiin, Paatero sanoo.

Hänen mielestään strategisten yhtiöiden – kuten Nesteen – enemmistöomistuksesta ei tulisi luopua, vaan yhtiöitä tulisi kehittää pitkäjänteisesti.

– Lisäksi on muistettava, että Nesteen kohdalla puhutaan myös strategisesti ja huoltovarmuuden turvaamisen kannalta äärimmäisen tärkeästä yhtiöstä, Paatero sanoo.

Vasemmistoliiton Anna Kontula: Murros on jo todellisuutta epätyypillisinä työsuhteina

20.6.2017 - 14:31

Kansanedustaja Anna Kontula muistutti vasemmistoliiton ryhmäpuheessa, että työn murros on jo nyt monelle todellisuutta.

– Jo nyt noin miljoona työikäistä elää ”epätyypillisessä työmarkkina-asemassa”. He ovat työttömiä, itsensätyöllistäjiä, silpputyöläisiä, sekatyöläisiä, moniosaajia – ja yhä useammin montaa näistä samanaikaisesti, Anna Kontula sanoi eduskunnan käsitellessä hallituksen tulevaisuusselonteon ensimmäistä osaa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta.

Hän kiitteli selontekoa, vaikka se tulikin myöhään: työmarkkinoiden ja hyvinvointipalvelujen instituutiot ovat tähän saakka vastanneet muutokseen lähinnä kosmeettisilla korjauksilla.

Kontula patistikin eduskuntaa ottamaan tulevaisuusselonteon huomioon myös käytännön politiikassa.

– Esimerkiksi työttömyysturvajärjestelmään on paikkaa paikan päälle kertynyt jo niin paksulti, että prekaarin silpputyöttömän turvasta on jäljellä vain byrokraattinen, todellisuuspakoinen ja mielivaltainen kiusaamisjärjestelmä. Näin ei voi jatkua, hän sanoi.

Kontula korosti, että nyt kaivattaisiin konkreettisia toimia, joilla hallita sekä murroksen riskejä että tarttua sen mahdollisuuksiin. Kaaoksen ja kasvavan eriarvoisuuden sijaan uusi työ voikin yhtä lailla vapauttaa.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä Kontula nosti perustulon.

– Teknologia ei sinällään uhkaa ihmisten toimeentuloa, vaan vanhentuneet kakunjakotavat. Jos robotit tekevät jatkossa työt, robotit myös maksakoon verot. Tämä tarkoittaisi vahvaa siirtymää työn verotuksesta pääoman verotukseen, Kontula jatkoi.

Keskustan Arto Pirttilahti: Sosiaaliturvan tulisi olla aktivoiva trampoliini eikä passivoiva turvaverkko

20.6.2017 - 14:22

Perustulokokeilu on keskustan eduskuntaryhmän mukaan vasta ensimmäinen sosiaaliturvan uudistuksen askel siihen, mitä tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

Keskustan kansanedustaja Arto Pirttilahti sanoo, että työelämässä tapahtuvat murrokset edellyttävät muutoksia sosiaaliturvaan ja verotukseen. Hänen mukaansa tulevaisuudessa yhä useampi saa toimeentulonsa aivan uusin työsuhtein ja toimeentulon hankkimisesta tulee pirstaloituneempaa.

Pirttilahti piti keskustan ryhmäpuheen eduskunnassa hallituksen tulevaisuusselonteon ensimmäisen osan lähetekeskustelussa.

– On tarpeen ratkaista, kuinka hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus varmistetaan ja minkä muotoinen sosiaaliturva kantaa heitä, jotka tarvitsevat apua. Sosiaaliturvan tulisikin mieluummin olla aktivoiva trampoliini kuin passivoiva turvaverkko. Tämä koskee myös työttömyysturvaa, Pirttilahti sanoo.

Perustulokokeilu on hänen mukaansa vasta ensimmäinen askel siihen, mitä tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

Keskustan mielestä opposition arvostelu työehtojen sopimisen joustavuutta kohtaan ovat turhia.

– Opposition yksi lempilaji on maalata kauhukuvia muun muassa työn joustoista. Sekä kokemukset että selvitykset todistavat täysin päinvastaista: yhdessä sovitut paikalliset ratkaisut lisäävät työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia, vastuuta ja tyytyväisyyttä, ja siten myös tuottavuutta.

– Jos yritämme estää muutoksen, aiheutamme turvattomuutta, kun uudet toimintatavat yrittävät mahtua ahtaaseen sääntökehikkoon. Annetaan seuraaville sukupolville edellytykset kehittää työntekotapoja oman aikansa mukaisesti, Pirttilahti sanoo.

Suomi kolmas EU:n innovaatiovertailussa

20.6.2017 - 14:15

Suomi sijoittuu kolmossijalle vuoden 2016 tietoihin perustuvassa tuoreimmassa Euroopan innovaatioiden tulostaulussa, kerrotaan Euroopan komission Suomen-edustustosta.

EU:n innovaatiosuorituskyky parani viime vuonna edelleen, mutta edistyminen on epätasaista eri puolilla Eurooppaa, käy ilmi Euroopan komission tiistaina julkaisemasta innovaatioiden tulostaulusta.

Ykkössijaa pitää edelleen Ruotsi, jota seuraavat Tanska, Suomi, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa. Kärkikolmikko on sama kuin edellisessäkin vertailussa.

Yksittäisiä innovaatiomittareita tarkasteltaessa Suomi sijoittuu ykköseksi innovaatiotoiminnan rahoituksen ja tukijärjestelyjen alalla. Vuoteen 2010 verrattuna ja uusilla tarkemmilla indikaattoreilla mitattuna Suomen innovaatiosuorituskyky on kuitenkin ollut laskussa.

Innovaatiosuorituskyky parani kaiken kaikkiaan 15 EU-maassa, mutta maiden välillä on suuria eroja.

Nopeinta innovoinnin kasvuvauhti on kuitenkin Liettuassa, Maltassa, Alankomaissa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Maailmanlaajuisessa vertailussa EU:n innovaatiotoiminta on saavuttamassa Kanadan ja Yhdysvallat, mutta Etelä-Korea ja Japani kasvattavat etumatkaansa. Kansainvälisistä kilpailijoista Kiinassa edistyminen on nopeinta.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo: Eduskunta ei saa olla kehityksen tulppa

20.6.2017 - 14:14

Kokoomus perää positiivista asennetta ja suhtautumista työelämän muutoksiin.

– Eduskunta käy tänään tärkeän periaatteellisen keskustelun. Nopea teknologinen kehitys muuttaa työtä, työelämää ja yhteiskuntaa. Muutos tulee kuitenkin nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena, totesi kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa hallituksen tulevaisuusselonteon 1. osasta Jaettu ymmärrys työn murroksesta.

Tulevaisuusselonteon tarkoituksena on tunnistaa tulevaisuuden megatrendien, digitalisaation, robotisaation, tekoälyn sekä jakamis- ja alustatalouden, aiheuttamia muutoksia työhön ja laajemmin koko yhteiskuntaan.

– Pienenä maana meidän on ketterästi kyettävä pysymään muutoksen kärjessä ja mahdollistettava lainsäädännössä uusien innovaatioiden ja alojen synty ja kasvu, kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Wallinheimo jatkoi.

Hän peräsi kokoomuksen ryhmäpuheessa positiivista asennetta ja suhtautumista työelämän muutoksia kohtaan.

– Muutos tuo aina mukanaan haasteita ja nostaa pintaan avoimia kysymyksiä. Kehityksen jarruttaminen on kutienkin väärä keinoa ratkoa ongelmia. Isommat ongelmat me kohtaisimme, jos tekninen kehitys pysähtyisi.

– Ammatit ja työtehtävät vaihtuvat, mutta jatkossakin ihmistyöllä tulee olemaan kysyntää. Meidän on kuitenkin kannettava yhdessä huolta niistä kansalaisista ja aloista, jonne murros iskee koviten. Vaikka teknologia ajaisikin monen perinteisen alan ja työtehtävän ylitse, sen ei saa antaa ajaa yksittäisen ihmisten yli. Siksi koulutuksen ja sosiaaliturvan reformeilla on keskeinen merkitys, Wallinheimo huomautti.

Tulevaisuusvaliokunnassa on käynnissä 100 radikaalia teknologiaa -hanke, joka pyrkii tunnistamaan tulevaisuuden keskeiset uudet teknologiat. Teknologia etenee niin nopeasti, että pienen maan päättäjien ja lainsäädännön on vaikea pysyä perässä.

– Meidän on pysyttävä muutoksen pulssilla ja huolehdittava jo ennakolta siitä, että lainsäädäntömme on valmis uusiin teknologioihin. Jos omaksuisimme asenteen, että lähtökohtaisesti kaikki uudet innovaatiot ja elinkeinot olisivat positiivisia asioita, eikä automaattisesti kiellettyä tai sääntelyllä tukahdutettuja, Wallinheimo sanoi.

Hänen mukaansa ehkä tärkeintä on hyväksyä se tosiasia, että maailma muuttuu ympärillämme meistä riippumatta, eikä eduskunta saa olla kehityksen tulppa.

– Kiellämmekö muutoksen ja takerrummeko vanhaan? Kokoomuksen valinta on muutokseen tarttuminen, Wallinheimo totesi.

Hallitukselle eduskunnan luottamus äänin 104-85 - entinen PS nyt neljässä eri ryhmässä

20.6.2017 - 14:04

Uusi vaihtoehto äänesti hallituksen luottamuksen puolesta ja perussuomalaiset hallitusta vastaan.

Eduskunta äänesti tiistain täysistunnossaan hallitukselle maanantaina esitetystä epäluottamuslauseesta.

Mielenkiintoa äänestykselle antoi perussuomalaisten viimeviikkoinen hajoaminen ja siitä seuranneet muutokset hallituksen ja opposition välisissä voimasuhteissa.

Opposition perussuomalaisilla on nyt 15 kansanedustajaa. Hallitusryhmä Uudella vaihtoehdolla on 19 kansanedustajaa ja lisäksi ryhmään kuuluu eduskunnan puhemies, joka ei osallistu äänestyksiin.

Asiakohtana oli hallituksen antama tiedonanto parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta. Hallituksen mukaan "hallitus jatkaa työtään toukokuussa 2015 eduskunnalle annetun hallitusohjelman mukaisesti. Hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneella muutoksella ei ole vaikutusta valtioneuvoston jäsenistöön tai kokoonpanoon".

Eduskunnassa äänestettiin ensin kahden epäluottamuslause-esityksen välillä. Sdp:n Antti Lindtmanin esitys sai 173 ääntä ja perussuomalaisten Laura Huhtasaaren esitys 16 ääntä.

Varsinaisessa epäluottamusäänestyksessä hallituksen puoli sai 104 ääntä ja Lindtmanin esitys epäluottamuslauseesta 85 ääntä. Poissa oli 10 kansanedustajaa.

Uuden vaihtoehdon 19 kansanedustajaa äänesti hallituksen puolella ja 15 perussuomalaista kansanedustaja äänesti hallitusta vastaan.

Eduskuntaryhmä Juvosen perustanut Arja Juvonen äänesti opposition mukana eli epäluottamuslauseen puolesta.

Perussuomalaisista niin ikään eronnut ja Eduskuntaryhmä Ruohon perustanut Veera Ruoho äänesti hallituksen mukana eli epäluottamuslausetta vastaan.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fi" dir="ltr">Hallitus on vankka. <a href="https://t.co/1G5TKFMbMT">pic.twitter.com/1G5TKFMbMT</a></p>&mdash; Jouni Ovaska (@JouniOvaska) <a href="https://twitter.com/JouniOvaska/status/877120093913833473">June 20, 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Farja.juvonen.5%2Fposts%2F10155789166424026&width=500" width="500" height="508" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Petteri Orpo: Kokoomuslaisuuteen kuuluu kunnioittava käytös

20.6.2017 - 13:26

Kokoomusjohtajan mielestä "monien kaoottistenkin vaiheiden jälkeen" hallitusratkaisu oli isänmaan kannalta paras.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että Jussi Halla-ahon nousu puheenjohtajaksi teki perussuomalaisista eri puolueen kuin sen, jonka kanssa kokoomus ja keskusta menivät kaksi vuotta sitten Smolnaan ja tulivat ulos hallituskumppaneina.

Petteri Orpon mukaan "monien kaoottistenkin vaiheiden jälkeen" ratkaisu, johon hallituksessa päädyttiin, oli isänmaan kannalta paras mahdollinen.

– Meidän, kokoomuksen, oli pakko kysyä itseltämme, mikä meidän arvopohjamme on. Olisimmeko avaamassa ovia hallitusvaltaan Jussi Halla-aholle ja sitä arvomaailmaa edustaville voimille, jotka hänet nostivat perussuomalaisten johtoon?, Petteri Orpo kysyi kokoomuksen periaateohjelmaseminaarin puheessaan.

Orpo arvosteli perussuomalaisista eronneiden "soinilaisten" saamaa kielteistä palautetta.

– Sosiaalisessa mediassa huudetaan kuolemaa pettureille, uhataan väkivallalla näitä kansanedustajia ja heidän perheitään. Se ei ole oikea tapa kohdata toinen ihminen. Se ei ole sivistynyt tapa kohdata lähimmäinen. Eikä se ole kokoomukselle hyväksyttävä tapa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa perusarvojen lisäksi kyse on vain perinteisistä hyvistä käytöstavoista.

– Kokoomuslaiseen eetokseen kuuluu kunnioittava käytös ja aggressiivisuudesta pidättäytyminen. Pelkkä tiedollinen oppineisuus ei riitä. Ilman sydämen sivistystä korkeakaan koulutus ei johda hyvään.

Perussuomalaisista eronnut ryhmä on päättänyt nimetä puolueensa Siniseksi tulevaisuudeksi. Ryhmän arvomaailman on sanottu olevan hyvin lähellä kokoomuslaista.

– Tietenkin voi aina kysyä, onko tämä uusi ryhmä ilman halla-aholaisia todella jotenkin aiempaa läheisempi kokoomukselle. Ymmärrän hyvin tämän pohdinnan. Vastaus kysymykseen on, että heidän ei tietenkään tarvitse olla kokoomuksen kanssa samaa mieltä kaikesta, ja heillä voi ja saa olla erilaiset arvopainotukset kuin kokoomuksella, Orpo sanoo.

Hänen mukaansa entiset perussuomalaiset ovat samoja ihmisiä kuin ennen Halla-ahon nousua puheenjohtajaksi.

– Mutta kun tiedän ja tunnen tätä väkeä, kyllä minulla on vahvat odotukset sen suhteen, että tuo ryhmä ei anna tilaa ihmisryhmien välisen vastakkainasettelun lietsomiselle. Vanhan SMP:n ohjelman lähtökohtana oli seuraava virke: "Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas". Ainakin minä pystyn kyllä allekirjoittamaan tämä aivan sellaisenaan, Orpo sanoi.

Kuluttaja-asiamies: Puhelinoperaattorin peruuttamisehdoissa korjattavaa

20.6.2017 - 13:11

Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota puhelinoperaattori Moi Mobiilin peruuttamisehtoihin.

Kuluttaja-asiamies kertoo, että Moi Mobiilin peruuttamisehtojen mukaan asiakkaalla ei ollut peruuttamisoikeutta, jos liittymä tai muu palvelu oli aktivoitu tai otettu käyttöön.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on kuitenkin oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä.

Kuluttajalla ei tosin ole peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu. Kuluttaja-asiamiehen mukaan liittymän tai muun palvelun aktivoiminen tai käyttöön ottaminen ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin palvelun kokonaan suorittaminen.

Kuluttaja-asiamies huomauttaa, että matkapuhelin- ja internetyhteyspalveluissa on kyse jatkuvasti toimitettavista palveluista, joissa palvelun suorittaminen loppuu vasta, kun sopimus päättyy.

Laissa olevalla peruutusoikeuden poistavalla poikkeussäännöksellä on kuluttaja-asiamiehen mukaan tarkoitettu sellaisia tilanteita, joissa palvelua on käytännössä mahdoton peruuttaa.

Esimerkiksi jos kuluttaja on tilannut verkon kautta ikkunanpesupalvelun ja ikkunat on pesty ennen 14 vuorokauden ajan kulumista, ei hän enää voi peruuttaa palvelua.

Professori Mikael Hidén: En ottanut kantaa, onko Juha Sipilän menettely poliittisesti hyvä

20.6.2017 - 12:51

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessorin Mikael Hidénin mukaan keskeistä on, että hallitus nauttii eduskunnan enemmistön luottamusta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei jättänytkään tasavallan presidentille hallituksensa eronpyyntöä viikko sitten, kun perussuomalaista erosi 20 kansanedustajaa, jotka perustivat uuden eduskuntaryhmän ja ilmoittivat olevansa valmiita jatkamaan hallituksessa samalla kokoonpanolla ja hallitusohjelmalla. Mukana joukossa olivat kaikki perussuomalaisten ministerit.

Pääministeri sanoi pyytäneensä valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidéniltä ja eduskunnan entiseltä pääsihteeriltä Seppo Tiitiseltä kirjallisen lausunnon siitä, että toteutettava menettelytapa on perustuslain mukainen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi viikonloppuna, että hänen mielestään hallituksen eronpyyntö olisi voinut olla paikallaan, mutta "viisaammat valtiosääntöihmiset näyttivät olevan eri mieltä".

– Ihan niin kuin presidentti sanoo, tässä olisi aivan hyvin voitu mennä siihen, että hallitus olisi jättänyt eronpyynnön ja sitten olisi aloitettu uudet neuvottelut ja katsottu, mitä puolueita mahdollisesti tulee mukaan hallitukseen. Se olisi ilman muuta ollut mahdollista, Mikael Hidén sanoo Verkkouutisille.

Hidén toteaa, että hän ei ole ottanut kantaa siihen, mikä on poliittisesti suotavaa, vaan ainoastaan siihen, salliiko Suomen valtiosääntö tällaisen menettelyn.

– Minusta meidän valtiosääntömme keskeinen kohta tässä yhteydessä on se, että hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa. Jos pääministerillä on perusteltu käsitys, että hänellä on uudessakin asetelmassa eduskunnan enemmistön luottamus hallituksellensa, niin silloin pääministeri voi jatkaa.

Hidénin mukaan poliittisen selvyyden vuoksi on kuitenkin tarpeellista, että asia saatetaan nopeassa tahdissa eduskunnan päätettäväksi tiedonannolla.

– Eduskunta joutuu näin päättämään, nauttiiko hallitus uudessa asetelmassa edelleen eduskunnan enemmistön luottamusta. Tämä on valtiosäännön kannalta ratkaiseva seikka, Hidén painottaa.

Pääministeri Sipilä antoi eduskunnalle tiedonannon parlamentaarisessa hallituspohjassa tapahtuneesta muutoksesta eilen. Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta tänään tiistaina.

Perustuslaki jättää tilaa politiikalle

Hidén tähdentää, ettei hän ottanut kantaa siihen, aiheuttaako pääministerin menettely poliittisesti ongelmia, miten eri ryhmät suhtautuvat siihen ja vaikuttaako se seuraavissa vaaleissa eri puolueiden menestykseen.

– En ottanut kantaa siihen, onko menettely poliittisesti hyvä tai huono, Hidén korostaa.

Hän olettaa, että presidentti tarkoitti enemmänkin sitä, että poliittista syistä eronpyyntö olisi voinut olla perusteltu.

– Ei hän ymmärtääkseni lähtenyt siitä, että valtiosääntöä olisi pitänyt tulkita toisin, Hidén huomauttaa.

Hidénin näkemyksen mukaan Sipilän menettely ei ollut perustuslain vastainen.

– Minusta perustuslaki jättää aika paljon tilaa tulkinnalle. On ihan hyväkin, että politiikalle jää tilaa eikä niin, että viime kädessä juristit ovat sanomassa (poliitikoille), että näin saatte tehdä ja näin ette saa tehdä.

Hidénin mielestä juridiikan pitäisi asettaa vain toiminnan hyväksyttävyyden takaavat raamit.

– Raamin sisällä politiikalla pitää olla aika paljon liikkumatilaa.

Hidén ei halua sanoa, milloin hänen kantaansa asiaan on kysytty.

– Olen sanonut, että pääministeri ja hänen avustajansa voivat kertoa kaiken ulos, mitä haluavat, mutta minä en ryhdy selittämään, missä vaiheessa on mitäkin ollut. Sen voin sanoa, että itse en ole ollut tässä millään tavalla aloitteellinen. Olen vastannut minulle esitettyihin kysymyksiin, Hidén kertoo.

Venezuelan presidentti voi pysyä vallassa vain vakiinnuttamalla diktatuurin

20.6.2017 - 12:44

Venezuelassa opposition ja hallituksen välinen poliittinen kamppailu on huipentumassa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mikael Wigell.

Mikael Wigellin mukaan toisin kuin ennen oppositio on nyt yhtenäinen hallintoa vastaan suunnatuissa mielenilmauksissa.

– Hyvin epäsuosittu presidentti Nicolás Maduro voi pysyä vallassa vain vakiinnuttamalla täysimittaisen diktatuurin. Hän onkin kiihdyttänyt sortotoimia ja laajentanut pakkokeinoja pystyttämällä uusia puolisotilaallisia joukkoja, Wigell arvioi Upin tuoreessa julkaisussa Endgame in Venezuela.

Kansainvälinen yhteisö voisi hänen mukaansa pyrkiä estämään tämän kehityskulun painostamalla hallintoa aiempaa enemmän hyväksymään neuvottelut vallanjakosopimuksesta opposition kanssa. Repeämät hallitusrintamassa avaavat mahdollisuuksia neuvotteluille maltillisen linjan edustajien kanssa maan demokratisoinnista uudelleen.

Jotta demokratisoituminen onnistuisi, pitäisi kuitenkin asevoimien ja chavistien etuja Wigellin mielestä jossain määrin turvata, sillä ne ovat vakiinnuttaneet niin tiukasti asemansa Venezuelassa.

Seppo Kääriäisen mielestä pauhaaminen salaliitoista on tyhjän päällä

20.6.2017 - 12:03

Ministerin mukaan keskusta oli varautunut hallitusneuvotteluihin Rkp:n ja Kd:n kanssa.

Keskustan veteraanikansanedustaja ministeri Seppo Kääriäinen kirjoittaa Facebookissa tiistaisesta hallituksen luottamusäänestyksestä eduskunnassa.

– Pääministeri toimi perustuslain puitteissa ja poliittisesti järkevästi varmistaessaan hallituksen toimintakyvyn sen jälkeen kun perussuomalaiset repesivät puoluekokouksen päätösten seurauksena, Seppo Kääriäinen toteaa.

– Opposition pauhaaminen salaliitoista tai vastaavista on tyhjän päällä.

Hänen mukaansa "keskustan eduskuntaryhmä oli henkisesti varautunut hallitusneuvotteluihin Rkp:n ja Kd:n kanssa. Perussuomalaisten sisäinen pesänselvitys muutti suunnitelmaa.

– Nyt mennään tällä. Hallituksella on kaksi isoa tehtävää: sote on soudettava maaliin, ja talouden käännettä on tuettava niin, että työllisyys paranee mahdollisimman vahvasti.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fannika.saarikko%2Fposts%2F10154629092298483&width=500" width="500" height="285" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Ensimmäiset avomaan mansikat tulevat juhannuspöytiin

20.6.2017 - 11:24

Ensimmäiset avomaalla harson alla kasvaneet kotimaiset mansikat ovat ilmestyneet myyntipöydille juhannuksen kunniaksi, kerrotaan Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta.

Kausi- ja kasvihuoneissa kypsynyttä mansikkaa on ollut tarjolla jo kesäkuun ajan, mutta nyt ensimmäiset avomaalla harson alla kasvaneet kotimaiset mansikat ovat ilmestyneet myyntiin.

Aikaisen kevääntulon takia oltiin Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mukaan välillä etuajassa, mutta viileä sääjakso touko- ja kesäkuussa on jarruttanut kesän tuloa ja mansikkasadon kehittymistä. Nyt ollaan runsas viikko myöhässä normaalin kesän aikataulusta. Viime vuonna oli lähes ennätysaikainen kesä, nyt ollaan selvästi myöhässä. Vastaavanlainen myöhäinen mansikkakesä oli kaksi vuotta sitten.

Kesä on tullut Etelä-Suomen rannikkoalueilla aikaisemmin kuin maan keski- tai pohjoisosiin, joten alueelliset erot näyttävät muodostuvan tavallista suuremmiksi. Juhannusherkuiksi mansikat ehtivät kypsyä eteläisen Suomen aikaisilta viljelymailta. Mansikan pääsatokausi alkanee Etelä-Suomesta lähtien heinäkuun ensimmäisellä tai toisella viikolla.

Vaikka alkukesä onkin ollut viileä, eivät mansikkakasvustot ole kärsineet siitä lainkaan. Sadetta on tullut sopivasti ja tällä hetkellä kaikki edellytykset sadon onnistumiselle ovat kohtalaisen hyvät. Mansikan kokonaissatomääräksi Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ennustaa 13–14 miljoonaa kiloa. Ennustetta tarkennetaan juhannuksen jälkeisten sääolojen mukaan.

Talvi oli leuto ja kasvustot ovat talvehtineet kohtalaisen hyvin. Talvivaurioita on kuitenkin jonkin verran vähälumisilla alueilla.

Aurinkolämmityksellä voitaisiin tutkijoiden mukaan Suomessa kattaa jopa 81 prosenttia kotien tarpeesta

20.6.2017 - 11:15

Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan aurinkolämmityksen avulla voidaan sopivin järjestelmin tuottaa jopa neljä viidesosaa suomalaisten kotitalouksien lämmitysenergiasta.

Aalto-yliopiston tutkijoiden laskelmat osoittivat, että kotitalouksien lämmitysenergian vuosikulutuksesta saadaan katettua teknisestä toteutustavasta riippuen 53–81 prosenttia niin, että auringosta saatavan lämmitysenergian hinta on myös kilpailukykyinen nykyisten lämmitysvaihtoehtojen kanssa.

Tutkijat laskivat hyötykäyttöön saatavan lämmön määrän, kun energia kotitalouksien lämmitykseen saatiin auringosta ja kerättyä lämpöä varastoitiin kylmiä aikoja varten. He kokeilivat laskelmissa sekä lämmön lyhytaikaiseen varastointiin tarkoitettujen maanpäällisten vesivaraajien että kausivarastointiin sopivan porareikävaraston käyttöä. Tulokset riippuivat siitä, miten lämpöpumppuja ja lämpöenergian varastoimiseen tarvittavia vesivaraajia ja porareikävarastoja käytettiin yhdessä.

– Tämä tulos pätee periaatteessa myös Ruotsissa, Norjassa ja muualla samalla leveyspiirillä. Toki paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen jonkin verran, kertoo väitöskirjaa aiheesta tekevä tohtorikoulutettava Hassam ur Rehman Aalto-yliopistosta tiedotteessa.

Prrofessori Kai Sirén Aalto-yliopisto kertoo, että Suomessa yli 80 prosenttia kotitalouksien energiankulutuksesta menee rakennusten ja veden lämmittämiseen ja osuus on edelleen kasvussa.

– Aurinkoenergia tarjoaa taloudellisesti järkeviä mahdollisuuksia tämän käytettävän energian keräämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen erityisesti Etelä-Suomessa, missä suurin osa väestöä asuu, hän toteaa.

Hintojen lasku on Aalto-yliopiston mukaan tehnyt aurinkoenergiasta energiamarkkinoilla kilpailukykyisen vaihtoehdon myös Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa aurinkoenergian käyttö kaukolämmöntuotannossa on nopeasti lisääntynyt.

Sirén pitää tärkeänä tutkimuksen jatkamista, mikä edellyttää mittaustuloksia Suomessa rakennetusta ja toteutetusta järjestelmästä.

– Kyseessä on laskennallinen tulos, jossa on epävarmuustekijöitä, vaikka alkuarvot on valittu ja simuloinnit tehty erittäin huolellisesti, Sirén korostaa.

Nämä neljä ohjetta edistävät työstä palautumista

20.6.2017 - 11:04

Luonto, rentoutuminen ja irrottautuminen työstä auttavat palautumaan.

Työstä palautumista selvittänyt Tampereen yliopiston tutkimus päätyi neljään palautumista edistävään ohjeeseen.

Lounastauon aikana tehty puistokävely ja rentoutusharjoitus

Tampereen yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että 15 minuutin mittaisiin puistokävelyihin ja rentoutusharjoituksiin osallistuminen lounastauon aikana oli yhteydessä parempaan keskittymiskykyyn ja vähäisempään väsymykseen iltapäivällä ennen kotiin lähtöä.

Rentoutusharjoituksiin osallistuminen oli yhteydessä myös vähäisempään koettuun stressiin. Fysiologisessa palautumisessa nähtiin muutoksia iltapäivän verenpaineessa, joka laski kaikissa ryhmissä (myös kontrolliryhmässä). Muutos oli suurinta puistokävelyihin osallistujilla.

Lyhyet tauot työssä

– Kun kysyimme, miten työntekijät ylläpitävät tai säätelevät energiatasoaan työpäivän aikana lyhyillä tauoilla, havaitsimme, että työhön liittyvät strategiat, kuten keskittyminen työtehtäviin, joista pitää, uuden työtavoitteen asettaminen ja toisten auttaminen, antavat energiaa työssä. Myös liikunta, kuten ulkoilu raittiissa ilmassa, osoittautui energisoivaksi toiminnaksi etenkin niillä henkilöillä, jotka käyttivät myös työhön liittyviä strategioita.

Yksityiselämään liittyvät toiminnot, kuten netissä surffailu, eivät osoittautuneet hyviksi keinoiksi. Kuitenkin henkilöt, joilla oli pakonomainen suhde työhön, saivat myös niistä energiaa. Energiatason onnistunut ylläpito työpäivän aikana edisti työpäivän jälkeen vapaa-ajalla tapahtunutta palautumista.

Työasioiden tunneperäinen vatvominen estää työstä palautumista

Työasioiden – sekä tunneperäinen että ongelmasuuntautunut – vatvominen vapaa-ajalla oli tutkittavien keskuudessa yleistä ja pysyvää kahden vuoden aikavälillä.

Tutkimukseen osallistuneista noin 40 prosenttia kuului tunneperäisesti vatvoviin ryhmiin, joiden työssä korostuivat sekä määrälliset että laadulliset työn vaatimukset ja heidän hyvinvointinsa oli heikompaa kuin niillä, joilla vatvominen oli vähäistä tai ongelmasuuntautunutta.

Liikunta luontoympäristössä

Liikunta luonnossa oli tärkein tekijä, jolla oli merkitystä, tutkittaessa luontoelementeille altistumista sekä työssä (kasvit, ikkunanäkymät) että kotona (ikkunanäkymät, parveke, piha) ja sen yhteyksiä työntekijöiden hyvinvointiin. Tuloksen mukaan luontoon perustuvilla vapaa-ajantoiminnoilla voidaan edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Tulokset ilmenevät Tampereen yliopiston psykologian alan tutkimusprojektista ”Työstä palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen ”.

Tutkimusprojektia rahoitti Suomen Akatemia. Se koostui kahdesta osatutkimuksesta: kahden vuoden pitkittäistutkimuksesta 664 työntekijän keskuudessa ja interventiotutkimuksesta, johon osallistui noin 150 työntekijää ja jossa lounastauon aikana käytiin puistokävelyllä tai tehtiin rentoutusharjoitus.

Sari Essayah: Lisäveloitukset paperilaskuista tulevat kalliiksi

20.6.2017 - 10:43

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja vaatii hallitukselta toimenpiteitä, jotta paperisten laskujen vastaanottamisesta aiheutuvat maksut eivät nouse kohtuuttomiksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah jätti tiistaina hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen sähköisen laskutuksen kalleudesta niille, joilla ei ole mahdollisuuksia sähköisten palveluiden käyttöön.

– Monella ikäihmisellä ei ole koskaan ollut verkkoliittymää, tietokoneita tai älypuhelimia. Heillä ei ole myöskään valmiutta opetella käyttämään sähköisiä palveluita. He joutuvat nyt maksamaan lisääntyviä lisämaksuja paperisten laskujen vastaanottamisesta. Esimerkiksi viiden euron kuukausittainen lisämaksu jokaisesta paperilaskusta on huomattava lisäkustannus etenkin vähävaraisille, Essayah toteaa tiedotteessaan.

Hallitusohjelmassa todetaan digitaalisten palveluiden lisäämistä koskevassa osiossa seuraavasti: ”Autetaan niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita”.

– Yhdenvertaisuuden toteutumisen vuoksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, ettei kansalaiset, jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita, joudu kohtuuttomaan tilanteeseen yhteiskunnan digitalisoituessa, Essayah muistuttaa.

Yhä useampi yritys on ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen sopimusasiakkailleen. Lisätäkseen e-laskujen käyttöä ja vähentääkseen kustannuksiaan yritykset ovat ottaneet laajasti käyttöön lisämaksut paperisen laskun lähettämisestä.

– Lisämaksujen kohtuullisuudesta on käyty viime vuosina vilkasta keskustelua ja asiaa on käsitelty myös eri oikeusasteilla. Hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, etteivät nämä maksut pääse nousemaan kohtuuttomiksi, Essayah vaatii kysymyksessään.

Vesa-Matti Saarakkala PS:sta: Olisi pitänyt panna heidät pihalle, ei laitettu, ja he valtasivat puolueen

20.6.2017 - 10:30

Uuden vaihtoehdon kansanedustajan mukaan tehtiin virheitä, kun ei tehty pesäeroa vihapuheeseen syyllistyneisiin henkilöihin.

Perussuomalaisista Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmään siirtynyt kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala käsitteli puolueen hajaannusta maanantaina eduskunnassa.

Kansanedustaja aloitti viittaamalla tasavallan presidenttiin, joka on todennut, että maahanmuuttoa on lupa arvostella, jos haluaa.

– On selvää, että perussuomalaisissa varmaan on takavuosina tehty virheitä, kun ei ole tehty pesäeroa näihin tiettyihin henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet muun muassa vihapuheeseen. Siinä silloin aikoinaan tietenkin varmasti puoluejohdon - joka aikoinaan totesi, että jos joku perussuomalaisista saa rasismista tuomion, niin lentää pihalle - olisi pitänyt panna pihalle, mutta ei laitettu, ja nyt he valtasivat sitten puolueen, Vesa-Matti Saarakkala sanoi.

– Tilanne on se, että uudessa perussuomalaisten johdossa on muun muassa Jussi Halla-aho puheenjohtajana ja Teuvo Hakkarainen varapuheenjohtajana, molemmilla oikeuden tuomiot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Samoin (varapuheenjohtaja Laura) Huhtasaari ja (varapuheenjohtaja) Juho Eerola tukevat tätä toimintaa, hän jatkoi.

Saarakkala totesi, ettei voi itse nähdä mitään yhteyttä sillä puheenjohtajistolla, joka perussuomalaisilla aiemmin oli - Timo Soini, Jussi Niinistö, Hanna Mäntylä - nykyiseen puheenjohtajistoon.

– Puolue muuttui peruuttamattomasti 10. kesäkuuta 2017.

Vesa-Matti Saarakkalan mukaan hän toimi perussuomalaisissa vuodesta 2000 asti ja allekirjoittaa keskustan Juha Sipilän ja kokoomuksen Petteri Orpon analyysin puolueesta.

– Perussuomalaisten kanssa kuminauha hallituksessa olisi katkennut ennemmin tai myöhemmin, Saarakkala toteaa.

– Onneksi en itse ole poliittisesti se sama kaikki tietävä räkänokka kuin olin parikymppisenä. Poliitikon on välttämätöntä kyetä kasvamaan ihmisenä, vaikka jotkut äänestäjät odottavatkin muuttumattomuutta. Minä olen kasvanut nuoresta aikuiseksi osana perussuomalaista toimintaa, mutta 10.6.2017 ymmärsin, että olisin joutunut taantumaan takaisin kohti parikymppistä radikaalia voidakseni toimia perussuomalaisessa puolueessa jatkossakin. Sitä minä en halunnut. Jos se maksaa poliittisen urani, olkoon sitten niin.

Sivut