Kokoomusnaiset liputtaa mahdollisuuksien tasa-arvon puolesta

Kokoomusnaiset osallistuu sisäministeriön Suomi100 -juhlavuoden kampanjaan liputtamalla mahdollisuuksien tasa-arvon puolesta.


 

Oikeudenmukainen yhteiskunta huolehtii siitä, että jokaisella on mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja kehittää itseään. Kokoomusnaiset tekee töitä sen eteen, että yksilön mahdollisuudet edetä työuralla ja saada työnsä mukaista palkkaa eivät riipu sukupuolesta.

Nykytilanteessa vanhemmuuden kustannusten ja hoivavastuun epätasainen jakautuminen vaikeuttaa naisten urakehitystä, ylläpitää naisvaltaisten alojen heikompaa palkanmaksukykyä sekä näkyy lopulta naisten miehiä pienemmissä eläkkeissä. Yhä koulutetumpien naistemme osaamisen vajaakäyttö aiheuttaa myös huomattavat kansantaloudelliset menetykset.

Perhevapaat on uudistettava. Meidän on säilytettävä perheiden valinnanvapaus arkensa järjestämisessä, mutta purettava yhteiskunnasta sellaisia rakenteita, jotka kannustavat erityisesti naisia jäämään kotiin pitkäksi aikaa. Suomella ei ole varaa jättää yhä koulutetumpien naistemme potentiaalia käyttämättättä.

Suomalaisen työelämän jakautuminen voimakkaasti nais- ja miesvaltaisiin aloihin sekä jo koulutusvalinnat noudattavat vanhentunutta ajattelua miesten ja naisten töistä. Mielikuvat ja asenteet muokkaantuvat jo lapsuudessa. On tärkeää, että jokainen lapsi oppii jo vanhemmiltaan, ettei sukupuoli määritä työuran tai ammatinvalinnan mahdollisuuksia. Myös kouluissa on haastettava vanhakantaiset asenteet naisten ja miesten töistä sekä kannustettava lapsia haaveilemaan työurista ja tavoittelemaan ammatteja sukupuolesta riippumatta.

Kokoomusnaiset rohkaisee naisia uskomaan omiin kykyihinsä, pyrkimään yhä haastavampiin työtehtäviin, ja vaatimaan työstään palkkaa siinä missä miehetkin niin tekevät.  Tavoitteemme on yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten asenteita muuttamalla rakentaa Suomea, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua, työllistyä ja menestyä.

Sisäministeriön #Liputan -kampanjan tarkoitus on nostaa esille suomalaisille tärkeitä arvoja ja ilon aiheita. Minkä asian puolesta sinä haluaisit liputtaa? Jos vastauksesi on mahdollisuuksien tasa-arvo, tutustu Kokoomusnaisiin ja tule mukaan toimintaamme!

Sofia Vikman
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja
kansanedustaja