Kokoomusnaisten Kukkamo: Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen

Kokoomusnaiset on ollut jo pitkään huolissaan naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. On hienoa, että oikeusministeri Antti Häkkänen on 20.11.2017 EU:n vuosittaisessa perusoikeusfoorumissa Brysselissä nostanut esiin naisiin kohdistuvan häirinnän ja siihen puuttumisen sen kitkemiseksi. Monessa maassa asiat ovat vielä huonommalla tolalla kuin Suomessa, jossa on kriminalisoitu esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu ja vainoaminen. 

Sosiaalisen median #metoo -kampanja on tuonut seksuaalisen häirinnän yhä aktiivisempaan keskusteluun. Kampanjan perusteella näyttää siltä, että lähes jokainen nainen on jollain tavalla kokenut seksuaalista häirintää tai ahdistelua. Seksuaalinen häirintä on tarkoituksellista ja ei-toivottua seksuaalissävytteistä käyttäytymistä toista kohtaan, jolla loukataan uhrin itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, eikä seksuaalista häirintää tulisi sietää missään muodossa. Se on epäkunnioittavaa käytöstä toista kohtaan. Seksuaalinen häirintä on kuitenkin valitettavan yleinen ilmiö, ja keinoja sen ehkäisemiseksi on kehitettävä entistä määrätietoisemmin.

Tyypillinen ilmenemismuoto seksuaaliselle häirinnälle on vallankäyttö työyhteisöissä. Asiaan on vaikea puuttua, koska häirintää kokenut tuntee usein häpeää tai pelkää seurauksia, ja jättää siksi ilmoittamatta häirinnästä. Jos seksuaalista häirintää tai ahdistelua ilmenee, on siihen puututtava viipymättä. Kynnys ilmoittaa asiasta tulisi olla mahdollisimman matala. Naisia tulisi rohkaista tekemään ilmoitus asiasta, koska häirintää kokenut ei ole yksin asiansa kanssa. Vain siten häirintään voidaan puuttua ja asenteet muuttuvat.

Wilhelmiina Kukkamo
Kirjoittaja on Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen jäsen