Kokoomusnaisten Lummi: Lähipalvelua ja valinnanvapautta kaivataan koko Suomeen

Sosiaali- ja terveysuudistuksesta on puhuttu hallintopainotteisesti. Ihmiset haluavat kuitenkin tietää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät käytännössä. Ihmisiä kiinnostaa, ovatko palvelut lähellä ja onko niitä riittävästi. Koko sote-uudistus lähti tarpeesta säästää menoja, tehdä palveluista tehokkaampia sekä siten parantaa ja tasavertaistaa palvelutarjontaa valtakunnallisesti.

 
Suomalaisille on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa. Nyt ne eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Liian moni ihminen joutuu odottamaan hoitoon pääsyä liian pitkään. Palveluiden tarve vain kasvaa väestöltään vanhenevassa Suomessa lähivuosina. Sote-uudistuksen tekemistä ei voi enää lykätä. 
 
Uudistuksessa palveluita tuottavat niin julkiset, yksityiset kuin kolmannen sektorin toimijat. Näin yhä useammat pääsevät pois jonoista ja tarvitsemaansa hoitoon. Peruspalvelut ja erikoissairaanhoito lähentyvät toisiaan. Oman kunnan terveyskeskuspalvelun on oltava lähellä ja niin tehokasta, että se vähentää erikoissairaanhoitoon menoa. Tästä tulee säästöä.
 
Valinnanvapaus mahdollistaa, että ihmiset voivat itse päättää, kenen tuottamia palveluita käyttävät. Kilpailu taas kirittää palveluiden tuottajia entistä parempaan laatuun. Siitä hyötyvät palveluiden käyttäjät, eli me suomalaiset.
Hallitus on päättänyt sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Uusi lakiluonnos turvaa asiakkaan valinnanvapauden. Tätä haluavat myös kuntalaiset. Valinnanvapauden myötä myös palveluiden saatavuus ja laatu paranevat. Tämän osoittavat myös kokemukset Ruotsissa ja Isossa Britanniassa. Tavallista ihmistä ei kiinnosta mikä ”hallintohimmeli” on palvelun takana. Pääasia on, että systeemi pelaa.
 
Yliopistolliset ja muut keskussairaalamme ovat maailman huippua. Niissä tehdään korkeatasoista hoito-, opetus- ja tutkimustyötä. Erikoissairaanhoidossa on jatkossakin pääosin julkinen tuotanto, jota yksityinen täydentää.
Valinnanvapaus on osa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Ruotsi on soveltanut valinnanvapautta terveydenhoidossa lähes 10 vuotta, Iso-Britannia puolestaan jo 15 vuotta. Kokemukset ovat olleet hyviä. Laaja tuottajaverkko, eli julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tuottajana mahdollistavat valinnanvapauden perustasolla ja soveltuvin osin erikoissairaanhoidossa. 
 
Valinnanvapaudessa on kyse ajattelutavan muutoksesta: palveluiden keskiöön nousee ihminen. Jokainen suomalainen on yhtä tärkeä. Siksi meidän tulee turvata valinnanvapaus ja palvelut jokaista mahdollisimman lähellä.
 
Raija Lummi
Kirjoittaja on Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsen