Suomesta maailman turvallisin maa

Hyvää poliisien päivää! Tärkeää ja vaativaa työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolustamiseksi tekevät poliisit ansaitsevat juhlapäivänsä, jota vietetään tänään eri puolilla Suomea.

Suomalaisten luottamus 200-vuotisjuhlavuottaan viettävään poliisin on vahva. Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista luottaa poliisiin ja sen kykyyn huolehtia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Näin vankka luottamus on maailmanennätysluokkaa. Tästä on kiittäminen hyvin koulutettuja ja ammattitaitoisia poliiseja.

Kansainvälisesti vertailtuna Suomi on turvallinen maa. Rikosten määrä on esimerkiksi laskenut Suomessa 1990-luvulta lähtien. Suomen turvallisuusympäristö on kuitenkin muuttunut nopeasti. Perinteisten turvallisuusuhkien lisäksi mm. hallitsematon maahanmuutto Eurooppaan, terrorismi, kansainvälinen ja rajat ylittävä rikollisuus sekä erilaiset hybridiuhat ja verkkorikollisuus haastavat myös Suomen sisäistä turvallisuutta. Samaan aikaan Suomea koettelee vaikea taloustilanne, jonka takia myös poliisin määrärahoja on jouduttu leikkaamaan. On selvää, että poliisin resurssit ovat nykyisellä tasolla riittämättömät.

Hallitus kokoontuu ensi viikolla neuvottelemaan valtion vuoden 2017 budjetista. Kokoomus pitää tärkeänä, että poliisille turvataan riittävät määrärahat. Kaikki hallituspuolueet ovat lisäksi sisäisen turvallisuuden selonteossa sitoutuneet siihen, että poliisien määrä vakiinnutetaan noin 7000 poliisiin. Tämä on Kokoomukselle ehdoton minimi, ja määrä voisi mielestäni tarpeen vaatiessa olla suurempikin. Kansalaisten turvallisuuden kannalta on tärkeää, että poliisi on läsnä kaduilla ja ihmisten arjessa sekä hädän hetkellä nopeasti paikalla.

Nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä myös lainsäädäntömme on oltava ajan tasalla. Tällä hetkellä tiedustelumme ei takaa suomalaisten turvallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla, vaan olemme tiedustelutiedonsaannin suhteen usein muiden valtioiden hyväntahtoisuuden varassa. Asian korjaamiseksi hallitus valmistelee parhaillaan tiedustelulainsäädäntöä, joka antaa suojelupoliisille ja puolustusvoimille valtuudet verkkovalvontaan sekä ulkomaantiedusteluun. Esimerkiksi terrori-iskujen kaltaisen uhkien torjuminen onnistuu parhaiten, jos turvallisuusviranomaisilla on välineet saada tietoa uhkaavista aikeista etukäteen.

Vastuuta sisäisestä turvallisuudesta ei voi myöskään vierittää yksin poliisille. Turvallisuuteen vaikuttavat keskeisesti muun muassa syrjäytyminen ja eriavoistuminen, työttömyys sekä alkoholi- ja päihdeongelmat. Näiden ongelmien kohdalla ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei voi korostaa liikaa. Perheillä, lähiyhteisöillä, sosiaali- ja terveystoimella sekä kouluilla on tärkeä rooli myös arjen turvallisuuden vahvistamisessa.

Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Turvallisuus on laaja kokonaisuus, jonka eri osa-alueisiin hallituksen täytyy panostaa erityisellä huolella ja tarkkuudella. Tärkeää on, että poliisilla on riittävät toimivaltuudet ja voimavarat – siten voimme turvata sen, että Suomessa on myös tulevaisuudessa maailman paras poliisi, johon kansalaiset voivat luottaa.