Tytöt kuuluvat kouluun

Tänä syksynä Suomessa yli 61 000 ekaluokkalaista tyttöä ja poikaa aloitti koulutiensä maailman parhaimmistoon kuuluvassa peruskoulussa. Samaan aikaan kehitysmaissa moni tyttö jäi katsomaan kotiaskareidensa parista veljiensä kouluun lähtöä. Maailmanlaajuisesti 62 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun köyhyyden ja syrjinnän vuoksi.

Tyttöjen ja naisten koulutuksen tiedetään olevan avain köyhyyden torjumisessa, hyvinvoinnin lisäämisessä ja väestönkasvun hillitsemisessä. Siitä huolimatta lähes kaksi kolmasosaa maailman lukutaidottomista on naisia. Kehitysmaissa köyhät perheet kouluttavat usein vain poikansa. Monesti tyttöjen aloitettukin koulutie keskeytyy lapsiavioliiton tai seksuaalisen väkivallan seurauksena.

Koulutuksen avulla paitsi torjutaan köyhyyttä myös vahvistetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä naisten mahdollisuuksia päättää itse omasta elämästään ja ottaa osaa yhteiskunnan päätöksentekoon. Mitä koulutetumpia tytöt ovat, sitä myöhemmin he yleensä solmivat avioliiton ja sitä vähemmän hankkivat lapsia. Tyttöjen koulutus heijastuu myönteisesti koko yhteisön hyvinvointiin kehittyvissä maissa.

Kehitysmaiden yhteiskunnat käyvät puoliteholla, kun tytöt ja naiset jäävät vaille koulutusta, työmahdollisuuksia ja päätösvaltaa. Koulutuksen saanut tyttö todennäköisemmin avioituu ja hankkii lapsia vasta aikuisena, huolehtii omasta ja perheensä terveydestä ja sijoittaa ansionsa perheensä ja kyläyhteisönsä hyväksi. Hän myös tuntee oikeutensa ja pystyy toimimaan niiden toteutumiseksi. Jokaisella tytöllä ja nuorella naisella on oltava oikeus osallistua yhteisönsä päätöksentekoon ja yhteiskunnan rakentamiseen.

YK on määritellyt oikeuden koulutukseen ihmisoikeudeksi. Silti maailmassa on lähes 800 miljoonaa lukutaidotonta aikuista. Heistä naisia on 64 prosenttia. Laskelmien mukaan maailman köyhyys voisi vähentyä 12 prosenttia, mikäli alhaisten tulotasojen maiden lapset olisivat lukutaitoisia.  Unescon arvion mukaan äitejä kouluttamalla kehitysmaiden nälänhätä vähenisi neljänneksen nykyisestä.

Suomen kehityspolitiikan yhtenä keskeisenä painopisteenä on naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen, jossa keskeiseen asemaan nousee tyttöjen koulutus. Kokoomusnaiset on ehdottanut, että suomalaisen kehitysyhteistyön painopiste on kasvavassa määrin koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisen viennissä kehittyviin maihin tyttöjen turvaksi. 

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä Tyttöjen päivää. Me kaikki voimme omalta osaltamme olla rakentamassa maailmaa, jossa tytöt ja pojat syntyvät yhtä odotettuina ja saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä.