Keskustoimiston henkilökunta:
 

Jutta Wirén 
Pääsihteeri
040 7763640 
jutta.wiren@kokoomusnaiset.fi 

 
 
Pääsihteerin vastuulla on Kokoomuksen Naisten Liiton talous ja hallinto, poliittinen valmistelu ja ohjelmatyö sekä sidosryhmätyöskentely. Lisäksi pääsihteeri toimii piirityöntekijöiden esimiehenä.
 
 
 
Siina Ekberg 
Viestintäsuunnittelija
040 533 5088
 
Viestintäsuunnittelija vastaa Kokoomuksen Naisten Liiton ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Viestinnän piiriin kuuluu niin jäsenkirjeet, yhdistyspostit kuin sosiaalisen median eri kanavat. 
 

Keskustoimiston osoite:
Kokoomuksen Naisten Liitto ry.
Kansakoulukuja 3, 3.krs
00100 Helsinki