Tervetuloa Kokoomuksen Naisten Liittoon!

Kokoomuksen Naisten Liitto on pian 100-vuotista taivaltaan juhliva aktiivinen poliittinen vaikuttaja ja kokoomuslaisten naisten muodostama kansalaisjärjestö, joka toimii naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi, mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi sekä poliittisena järjestötoiminnan kotina tuhansille naisille.

Kokoomusnaiset tarjoaa jäsenilleen vaikuttamisen mahdollisuuksia, korkealaatuista koulutusta sekä naisten yhdessäoloa kokoomuslaisen arvomaailman äärellä ammentaen eväitä arkeen, poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen eri-ikäisten naisten osaamisesta ja viisaudesta.

Kokoomuksen Naisten Liitto etsii, kouluttaa ja tukee naisia vastuunkantajiksi ja päättäjiksi. Kokoomusnaisten jäsenet vaikuttavatkin pihapiirissä, ammattiliitoissa, kunnanvaltuustoissa, valtakunnan politiikassa ja yhteiskunnan eri tehtävissä.

Kokoomusnaiset on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka esittää oman vaihtoehtonsa niin puolueessa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Maailma ei ole valmis ja tärkeät asiat vaativat puolestapuhujia myös tulevaisuudessa.

Tule mukaan iloisten ja osaavien naisten vaikuttavaan joukkoon!

Organisaatio

Kokoomuksen Naisten Liitto on valtakunnallinen keskusliitto, jonka muodostavat vaalipiirikohtaiset Kokoomusnaisten piirijärjestöt. Piirijärjestöt muodostuvat eri kunnissa ja kaupungeissa toimivista paikallisyhdistyksistä, jotka ovat Kokoomusnaisten toiminnan moottoreita. Kokoomusnaisten toiminnan sydän ovat kuitenkin yksittäiset jäsenet, jotka ovat rohkeita, tulevaisuuteen katsovia ja toimeliaita naisia ympäri Suomen.  

Kokoomuksen Naisten Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva edustajakokous ja joka vuosi kokoontuva liittokokous. Edustajakokous valitsee liiton puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen jäsenet sekä hyväksyy liiton poliittisen asiakirjan Mahdollisuuksien maailman. Liittokokous päättää liiton toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä vahvistaa tilinpäätöksen.