Kokoomusnaiset: Perhevapaat osaksi sosiaaliturvan kokonaisuudistusta

Kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman vaatii, että perhevapaat uudistetaan osana hallituksen valmistelemaa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Vikmanin mukaan perhevapaiden uudistaminen on tarpeen samoista syistä kuin sosiaaliturvan uudistaminen ja lisäksi perheiden ja lasten etu.

"Tasa-arvoiset työuramahdollisuudet sekä perheiden arjen helpottaminen edellyttävät perhevapaiden uudistamista. Perhevapaat on remontoitava mahdollisimman pian - viimeistään sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä", vaatii Vikman.

Hallitus on asettanut sosiaaliturvareformin keskeisiksi tavoitteiksi eriarvoisuuden vähentämisen ja työllisyyden parantamisen. Lisäksi hallitusohjelman mukaan "hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta".

Vikmanin muistuttaa, että nykyinen perhevapaajärjestelmä ohjaa äitejä pitkiin poissaoloihin työelämästä, mikä hankaloittaa kaikkien naisten työllistymistä sekä ura- ja palkkakehitystä. Tämä näkyy Suomessa nuorten naisten muita Pohjoismaita alhaisempana työllisyytenä ja suomalaislasten muita Pohjoismaita vähäisempänä varhaiskasvatukseen osallistumisena.

"Suomella ei ole varaa menettää yhä koulutetumpien naistemme panosta työelämästä. Äitien paluuta työelämään voidaan sujuvoittaa mahdollistamalla nykyistä tasavertaisempi ja joustavampi perhevapaiden käyttö sekä osa-aikatyön yhdistäminen perhevapaisiin. Tuloksena syntyy myös työllisyyden kasvua ja merkittäviä kansantaloudellisia hyötyjä", sanoo Vikman.

Vikmanin mukaan sekä työelämä että perheet ovat monimuotoistuneet, ja vanhakantainen perhevapaajärjestelmä ei enää vastaa perheiden tarpeita tai työelämän murrosta.

"Perhevapaauudistuksella päästään eroon nykyjärjestelmän joustamattomuudesta, kannustinloukuista ja epätasa-arvoistavista rakenteista", sanoo Vikman.

Kokoomus julkaisi helmikuussa oman perhevapaamallinsa osana Perheet ja työelämä -asiakirjaa, jonka valmistelusta Vikman vastasi.

"Kokoomuksen malli edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa ja työllisyyttä sekä tuo joustavuutta perheiden arkeen ja palvelee lapsen etua", sanoo Vikman.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä selvityshenkilöryhmä julkaisi torstaina varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan. Asiantuntijaselvityksen ehdotukset ovat samansuuntaisia kuin Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirjassa helmikuussa esitetyt linjaukset. Vikmanin mukaan keskeinen ero on siinä, että Kokoomuksen mielestä koko perhevapaajärjestelmä on uudistettava kokonaisuutena.

"Kyse ei saa olla vain yksittäisten tukien sorvaamisesta tai leikkaamisesta vaan kokonaan uudesta perhevapaiden kokonaisuudesta", päättää Vikman.
 

Lisätietoja:

Sofia Vikman
Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja
kansanedustaja
p. 040-5683777
sofia.vikman@eduskunta.fi