KOKOUSKUTSU
Kokoomuksen Naisten Liiton sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 10. marraskuuta 2018 Helsingissä klo 10.00 alkaen. 
Kokouspaikkana toimii Tekniskan Salit (Eerikinkatu 2, Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.


17 § LIITTOKOKOUKSEN ASIAT

Varsinaisessa liittokokouksessa

  • asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat,
  • käsitellään liittohallituksen selonteko liiton edelliseltä toimikaudelta,
  • käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille,
  • vahvistetaan liittohallituksen kuluvalle vuodelle valmistelema toimintasuunnitelma sekä talousarvio,
  • määritellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman suuntaviivat,
  • määrätään seuraavan vuoden liiton varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus,
  • määritellään seuraavan vuoden talousarvioraamit,
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai KHT-yhteisö sekä heille varatilintarkastajat


Äänivalta:
Liittokokouksiin on kullakin:

1) liiton piirijärjestöllä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja piirin suorajäsenten ja jäsenyhdistysten
yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän kutakin alkavaa 300-lukua kohti.
2) rekisteröidyillä valtakunnallisella teemayhdistyksellä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja
henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 300-lukua kohti.
Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden
henkilöjäsenten määrän mukaan.
Edustusoikeus ja äänivalta on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä ja varsinaisen
jäsenen henkilöjäsenillä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Puhe –ja läsnäolo-oikeus liittokokouksissa on lisäksi liittohallituksen jäsenillä, liiton keskustoimiston virkailijoilla ja
piirien järjestösihteereillä. Liittokokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Pääsihteeri Jutta Wirén
jutta.wiren@kokoomusnaiset.fi

Kokousmateriaali lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille viikolla 43.