KOKOUSKUTSU
Kokoomuksen Naisten Liiton sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 10. marraskuuta 2018 Helsingissä klo 10.00 alkaen.  Liittokokouksen jälkeen järjestetään Kokoomusnaisten järjestöpäivä.
Kokouspaikkana toimii Tekniskan Salit (Eerikinkatu 2, Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.


17 § LIITTOKOKOUKSEN ASIAT

Varsinaisessa liittokokouksessa

  • asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat,
  • käsitellään liittohallituksen selonteko liiton edelliseltä toimikaudelta,
  • käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille,
  • vahvistetaan liittohallituksen kuluvalle vuodelle valmistelema toimintasuunnitelma sekä talousarvio,
  • määritellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman suuntaviivat,
  • määrätään seuraavan vuoden liiton varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus,
  • määritellään seuraavan vuoden talousarvioraamit,
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai KHT-yhteisö sekä heille varatilintarkastajat


Äänivalta:
Liittokokouksiin on kullakin:

1) liiton piirijärjestöllä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja piirin suorajäsenten ja jäsenyhdistysten
yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän kutakin alkavaa 300-lukua kohti.
2) rekisteröidyillä valtakunnallisella teemayhdistyksellä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja
henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 300-lukua kohti.
Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden
henkilöjäsenten määrän mukaan.
Edustusoikeus ja äänivalta on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä ja varsinaisen
jäsenen henkilöjäsenillä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Puhe –ja läsnäolo-oikeus liittokokouksissa on lisäksi liittohallituksen jäsenillä, liiton keskustoimiston virkailijoilla ja
piirien järjestösihteereillä. Liittokokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Pääsihteeri Jutta Wirén
jutta.wiren@kokoomusnaiset.fi

Kokousmateriaali lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille.

HUOM! Kokoomuksen Naisten Liitto järjestää liiton yhdistystoimijoille suunnatun ja kaikille jäsenille avoimen, valtakunnallisen järjestöpäivän heti liittokokouksen jälkeen.

Luvassa on mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma sekä innostavat huippupuhujat. Päivän aikana on luvassa eväitä vaalivalmistautumiseen, jäsen-& varainhankintaan, sosiaalisen median sparrausta sekä terveisiä eduskunnasta ja Euroopan parlamentista. Suuntaamme myös katseet Kokoomusnaisten 100-vuotisjuhlavuoteen. 
Ilmoittaudu mukaan TÄÄLTÄ.